Srdačno vas pozivamo na onlajn Krija trening koji će se održati na našem jeziku 27. novembra 2021, od 9h do 15h.

Šta je Krija svijesti?

Krija svijesti je napredna tehnika duhovne prakse, to je životni stil!

Praktikujući kriju, prolazimo kroz život. Ukoliko se svakodnevno praktikuje sa posvećenošću, vjerom i istrajnošću, krija nas utemeljuje u našoj pravoj prirodi – tišini.

Kome je trening namjenjen?

Mogućnost prisustvovanja treningu imaju:

  1. Oni koji su dobili pozitivan odgovor na poslatu aplikaciju za trening i inicijaciju.
    Biće imejlom obavešteni o detaljima u narednim danima, i potrebnoj dodatnoj prijavi za Srbiju i Crnu Goru krijabalkan@mohanji.org, za Hrvatsku i Sloveniju kriyacroatia@gmail.com, za Makedoniju kriyamakedonija@gmail.com, za Bosnu i Hercegovinu kriyabih@gmail.com.
  2. Osobe koje su inicirane u kriju, a žele da se podsjete i obnove znanje i tehniku u predivnoj energiji.
    Potrebno je da se jave krija koordinatorima u svom regionu. Za Srbiju i Crnu Goru krijabalkan@mohanji.org, za Hrvatsku i Sloveniju kriyacroatia@gmail.com, za Makedoniju kriyamakedonija@gmail.com, za Bosnu i Hercegovinu kriyabih@gmail.com.

Ukoliko neko želi da praktikuje Kriju svijesti, a nije se do sada prijavio, može da se upozna sa tehnikom i aplicira  na linku ovdje, do 24. novembra 2021. do 10h, kako bi odgovor stigao prije početka treninga.

Svi koji su ispunili uslove za trening, biće kontaktirani putem  e-mejla.

Za sva pitanja, možete se obratiti na krijabalkan@mohanji.org za Srbiju i Crnu Goru, kriyacroatia@gmail.com za Hrvatsku i Sloveniju, kriyamakedonija@gmail.com za Makedoniju, kriyabih@gmail.com za Bosnu i Hercegovinu.