Mi koji se povezujemo sa očekivanjem smo odgovorni za našu realnost. Zato, svaki put, naša realnost se dešava na osnovu onoga ko smo mi, šta smo mi.

Nadam se da ste dobro i da dobro obrađujete teme koje smo izabrali za
posljednjih nekoliko podkasta. Nadam se da su vam od pomoći. Danas sam
razmišljao koju temu da vam dam o kojoj ćete moći da mislite. Tema je umni
sklop. Umni sklop nije laka tema jer nije jednostavno staviti strukturu uma u
odjeljke. Ali, to je jako važno jer u tome je prednost razumijevanja samih sebe, da
bismo mogli da umanjimo buku i probudimo jasnoću. U tome je prednost. Što
više jasnoće imamo, život će nam biti čistiji. Biće bolji. U suprotnom nas
obuzimaju buka i zbunjenost.
Kakva je većina umnih sklopova koje možemo vidjeti u svijetu? Hajde da ih
svrstamo u dvije grupe. Jedna je kruti umni sklop, a druga je fleksibilni, ili umni
sklop rasta. Kruti umni sklopovi obično izbjegavaju izazove. Ne vole ih. Zatim,
mrze promjene i vole ustaljene rutine. Ako se dogodi ikakva promjena, čak i ako
je to hrana na tanjiru, oni postaju nesrećni, uznemireni i njihov životni šablon se
mijenja. Oni ne mogu da se odvoje od šablona. Veoma su vezani za njih. Mrze
promjene. Takođe, misle da ne mogu puno šta da urade da bi nešto promijenili.
Zatim, ne vole kritiku. Ne mogu da prihvate kritiku. Ako im neko kaže: “Hej, zašto
nešto ne promijeniš u životu? Zašto ne probaš ovo? Zašto ne probaš nešto
novo?”, oni to ne mogu da prihvate. Zato što su uvjereni da je ono što rade
ispravno. I neće posmatrati osobu, prijateljstvo ili bilo kakvu povezanost
dobronamjerno ako im se oni miješaju u život. Ako neko, na primjer, pokuša da ih
ispravi ili da promijeni nešto u njihovom životu na bolje, čak ni to neće biti
prihvaćeno jer oni ne vole uplitanje. Oni vole da borave u svojoj zoni komfora,
jako se plaše da je napuste, plaše se da napuste svoje šablone. Jedino što oni
vide jesu prepreke.“ Ovo je problem, ono je problem.“ Oni samo pričaju o
problemima. I pokušavaju da kažu ljudima da nisu u pravu, da situacija nije dobra,
da se dešavaju problemi. Oni na taj način uvek razmišljaju o problemima. Takođe,
osjećaju da je ulaganje truda beskorisno jer se život ionako događa. Zašto se
toliko trudiš? To su kruti umni sklopovi. Mnogi ljudi na svijetu su takvi. Oni samo
žive i umru anonimno, čak ih i ne vidimo, jer su njihovi umovi kruti, i žive poput
životinja, život rutine. To je sve. Ako se nešto dogodi u njihovom životu, oni se
uznemire. Ne vole promjene.
Pogledaćemo sada fleksibilne umove. Oni pozdravljaju promjene. “Samo
naprijed”, takav stav imaju, znate. I prihvataju promjene. Kada dođe do promjena,
oni se samo stope s njima. Onda misle kako je sve moguće. Ne postoji ništa

nemoguće u životu. Nemogućnost je iluzija, mi to možemo. Ako neko može to da
postigne, to smo mi. Ako postoji misao, mi možemo da je ostvarimo. Ako postoji
čvrsta želja ili žudnja, može se ostvariti. Cijene povratnu informaciju i uče željno,
vole povratnu informaciju. Pitaju: “Šta mislite o ovome?” ili “Možemo li nešto
poboljšati?” Koriste se svime i svim olakšicama, ili svim poveznicama, samo da
bi se popravili na neki način. Svakog dana misle o tome šta još mogu da urade.
“Kako možemo ovo da poboljšamo? Kako da povećamo standarde?” I to nije više
samo održavanje. Oni su graditelji, oni grade. Ne brinu se o stvarima koje su se
već desile. Ali, misao u njihovim umovima je uvijek: ”Šta još možemo da
uradimo? Šta još može da se desi?” Tako su uvijek u stanju poboljšanja, ili
pokušavaju sve da unaprijede. Vole povratne informacije i žele da promijene
stvari nabolje. Vole da istražuju nove stvari i posmatraju rezultate. Njihov fokus
je: ”Imam svoj cilj i želim da ga dostignem”, i dostignu ga. Nije bitno da li postoje
prepreke na putu. Postojaće prepreke i skretanja sa pravog puta u životu. Nema
problema. Oni nastavljaju da koračaju. A svaki neuspijeh za njih je lekcija. Osoba
sa fleksibilnim umnim sklopom razmišlja, otprilike, na ovaj način. Ovo je za nas
dobra misao, da bismo mogli da shvatimo gde se nalazimo.
Postoji nekoliko stvari pomoću kojih možemo provjeriti gde se nalazimo u sklopu
ove dvije kategorije. Da li pripadamo kategoriji krutog ili fleksibilnog umnog
sklopa? Možemo da provjerimo jesmo li lijeni. Kako to mjerimo? Po vremenu
kada ustajemo i budimo se. Kada se probudimo i još uvijek ležeći u krevetu
mislimo: “O moj Bože, opet je osvanulo”, to je stav lenjosti i znači da svrha nije
jasna. Ne postoji jasna svrha. To je jedan od znakova. Zato smo osnovali Klub
ranoranilaca sa jasnom svrhom. Kada se probudite, bistri ste, imate određen
raspored da biste mogli proći kroz proces kada se probudite, tako da lenjost
postepeno iščezne. Molim vas, nemojte pocenjivati tamas (lenjost). Tamas je
veoma opasna stvar. Poput raka je. I ne primetimo da postoji unutar nas sve dok,
i jedino tada, kada postanemo potpuno paralisani. Zato stalno naglašavam
važnost Kluba ranoranilaca, i kažem ljudima da probaju, jer na taj način možete
da pređete iz lenjosti ili krutog umnog sklopa u fleksibilni umni sklop. Na taj način
možete da postanete veoma uspešni, takođe. Naš cilj je da stvorimo uspešne
ljude, pozitivne ljude. Za pozitivnost vam je potreban pozitivan životni stil. I,
jesmo li lenji?
Druga stvar je da li smo nemirni i stalno ometeni? To znači da nemamo stabilan
umni sklop. Stabilnost je poremećena. Ako ste stalno ometeni i osećate nemir, to
je isto kao majmun koji skače sa grane na granu. Razočarani smo mnogim
stvarima. Mnoge stvari nas ometaju. U tom slučaju, treba da nađemo nešto što
nas inspiriše iznutra. Usredsredite se na to. To je važno. Šta možemo da učinimo
po pitanju toga? Možemo da pokušamo da pronađemo nešto što nas poboljšava,
što nas osvežava, što nas inspiriše. Takvu neku stvar koja će biti povezana sa
vašom prirodom, vašom nasleđenom konstitucijom, načinom na koji ste sazdani.
To se bazira na vašim sklonostima. Ono što vama odgovara. Izgrađujte tu stvar, a
onda možete i da je poboljšavate. To bi trebalo da bude nešto pozitivno. A ne
nešto negativno ili nešto što iscrpljuje ili iziskuje mnogo novca ili truda i tako

neke stvari. Šta god da je prirodno za vas, biće vam lagano. Zato je to ispravna
stvar koju treba da radite. Kada ste inače zauzeti nebitnim stvarima, na primer,
neki ljudi su zavisni od Fejsbuka ili Vocapa, i tako protraće ceo dan. Neki ljudi su
navučeni na igrice na kompjuteru, neki ljudi su zavisni od nekih drugih
materijalnih stvari, i tako dalje.
Kako najbolje koristimo sate kada smo budni? Ako smo prezauzeti stvarima koje
nas odvajaju i skreću sa puta naše prave životne svrhe, onda moramo to da
popravimo. Jer zašto ste vi uopšte ovde, koja je vaša svrha? Recimo da je vaša
svrha da sebe oslobodite u potpunosti tako da vam je u životu dobro, da niste u
sukobu sa životom, stabilni ste u životu, uživate u životu, prihvatate život,
poštujete život i onda poštujete sve ljude koji su sa vama povezani. Ne pravite
razliku, ne kritikujete, ne pokušavate da odgurnete ljude, prihvatate sve, na neki
način hodate sa njima i u stanju ste oslobođenja. Recimo da stanje oslobođenja
znači stil života oslobođenja. U tom slučaju, nemojte lutati među nevažnim
stvarima. Moramo razumeti da nam to ne pomaže u napretku. Ali, s vremena na
vreme mi rekreativno možemo pogledati film, možemo večerati negde napolju.
Ne kažem da treba da izbegavamo sve naše radosti i uživanja. Treba da vidimo
da li provodimo mnogo vremena na stvari koje nisu važne.
Važno je još da li je naš energetski tok ispravan. Kako energetski tok postaje
ispravan? Pre svega, ako se upustite u pozitivne stvari, pozitivne misli, pozitivne
reči, pozitivna dela, tada će energetski tok biti dobar. Zatim, ako radite stvari koje
volite, energetski tok će takođe biti dobar. Ali, ono šta volite da radite trebalo bi
da se vezuje za vaš životni cilj. To je jako važno. Ono šta volite da radite ne bi
trebalo da bude nešto što troši vašu energiju, poput samoudovoljavanja i
zavisnosti. Mnogi ljudi troše puno vremena na zavisnosti, čaki i ako je energetski
tok dobar, nije pozitivan. Još jedna stvar jesu vaši misaoni procesi. Nad njima
nemate kontrolu. Odakle dolaze misli? One dolaze iz nasleđenih sklonosti, budite
svesni toga. Ako ste sposobni da ih regulišete i uvek vodite ka glavnom cilju, ili
kako smo već rekli, naš glavni cilj je oslobođenje, ako vaše misli uvek idu ka tom
cilju, onda ste na pravom putu jer ste postavili cilj, postavili ste ispravnu
destinaciju. Ako putujete u tom stanju, vaše misli su u takvom stanju i vaš
energetski tok je u takvom stanju, onda ste apsolutno na pravom putu. To je sve
što treba da radite.
Sada ću polako da zaključim da biste imali o čemu da razmišljate. Sve ove
sastojke treba dobro da skuvamo i da napravimo fini, ukusni kari. Prvenstveno
izanalizirajte gde se nalazite. Da li vam je umni sklop krut ili fleksibilan? A onda,
kako ćete znati gde stojite? Već smo objasnili, postoje razne opcije. Kasniije
možemo još objašnjavati, ali sada ne želim da obrazlažem previše. I na kraju, ovo
razumevanje će vam pomoći da se vratite na pravi put. Ima još stvari o kojima
ćemo pričati sledeći put. Ostavljam vas sa ovom mišlju u ovom trenutku. Hajde
da shvatimo, usvojimo i poboljšamo sebe na najbolji način. Ostavljam vas sa
ovom mislima. Budite srećni, budite sjajni. Svetu treba svetlost.

Komentariši