O LORD DATA TRADICIJI

M1
Oslobođenje se postiže svjesnošću

Dragi moji koji ste novi na ovom duhovnom putu,

Odgovaram na vaša pitanja o Zlatnoj Lord Data tradiciji. Daću sve od sebe da to pojednostavim, da bi se lako pratilo i razumjelo. Svi putevi vode u isti okean. Možete da izaberete samo put koji vama odgovara. Ako ste ovdje danas, shvatite da vas je vaša sudbina ovdje dovela.

Kao na svim putevima, najveća prepreka na našem putovanju bi bila naše vlastiti um koji stalno sumnja i preispituje, naši vlastiti duboko urezani utisci iz prošlosti (samskaare), naše vlastite karmičke blokade. Ako su pitanja kreativna i ako  redovno doprinose  širenju svijesti bitnim odgovorima koje tradicija daje, onda to ima svrhe. Napredujete na putu duhovnog oslobođenja. Ako imaju za cilj da porede jedan put s drugim i koriste se da bi se izabralo kuda čovjek treba da ide, onda je to totalno nerazumjevanje.

Sudbina nam neminovno daje znanje, iskustvo, put i relevantnog Gurua ( komentar prevodioca: *Gurua kao principa, ‘guru’ na sanskritu znači ‘onaj ko unosi svjetlost, rastjerivač mraka’, dakle onaj koji podiže svijest ljudi i oslobađa ih od neznanja, jer neznanje svoje suštine je uzrok patnje. Guru može biti i element u prirodi, vjetar, list, neka životna situacija). Prihvatanje onoga što je dato i što nam je na raspolaganju je daleko najvažnije. Naravno, imate slobodu da odbacite ono što vam ne odgovara. Ali, ako ste mislili da biste mogli da izaberete svoj put dok ispunjavate svoju sudbinu, to bi bio jasan znak nerazumjevanja, jer ste vi već napravili svoje izbore prije nego što ste započeli ovaj život i ne postoji više izbora za vas, čim ste krenuli na svoj izabrani put. Na putu sudbine teško da može doći do promjene, mada su moguće male varijacije. Molim vas neka vam ova istina bude jasna, tako da vaš um prestane da smućkava poređenja, kritike, osuđivanja i cenzure svake misli, riječi, postupka ili situacije, a kamoli ljudi koji čine cijeli vaš život. Onaj ko se stalno žali na nepravdu ili tragediju ne razumije ko je te situacije stvorio. Vi ste jedini kreator života koji ćete doživeti tokom svog života na Zemlji. Molim vas neka vam to bude jasno.  Vi ste stvorili svoju sudbinu. Vi ste kreator. Naravno, vodili su vas mnogo puta, u prošlosti kao i danas, mnogi duhovni majstori, situacije kao i sam život. Vaša duša vam je samo pomagala da shvatite, materijalizujete, doživite i uživate svoju sopstvenu kreaciju u svojoj cjelosti i potpunosti. Vaša duša je to samo oživjela. Bez duše, ne može biti nikakvog iskustva. Dakle, vaša duša je ono što čini razliku između našeg života i smrti. U većini slučajeva, velika je vjerovatnoća da jedini kreator koga ćete sresti na putu sudbine jeste vi sami! Pravi kreator drame ostaje nevidljiv i nedodirljiv u teškom svijetu. Čim nađete Njega, svijet težine će vas napustiti ili obrnuto. 🙂 Nećete više imati šta da radite s teškim svijetom dualnosti.

M52
Vi ste jedini kreator života koji ćete doživjeti tokom svog života na Zemlji. Molim vas neka vam to bude jasno. Vi ste stvorili svoju sudbinu. Vi ste kreator…

Put Datatreje je put apsolutnog oslobođenja – prvenstveno od onoga što vezuje vašu dušu za Zemlju, ili za bilo koju oblast postojanja i od karmi koje idu uz to. Težina koja zadržava dušu u teškom svijetu je karma. Dakle, poništavanje karmi povećanjem svijesti je u suštini metod naše tradicije. Oslobođenje se postiže svjesnošću. Kako svjesnost raste, tako raste i distanciranost, nevezivanje. Nevezivanje – od naših omiljenih navika pa čak i od zavisnosti od svega i svačega. To se postiže korak po korak, treba vrijeme. Kada se tragaoc konstantno prepušta omiljenoj navici uma, tijela ili intelekta, onda Guru igra ključnu ulogu da ga podsjeti koji  mu je pravi cilj postojanja. On predstavlja bezuslovni podsjetnik, ne očekuje ništa, ali daje sve. Krajnje oslobođenje je oslobođenje od potrebe ili zavisnosti od osnovnih elemenata da bismo sebe doživjeli ili izrazili; elemenata koji čine naše tijelo, kao što su zemlja, voda, vatra, vazduh i etar. To znači, odbacit ćete svoju ograničenost, konačnost i postati sveobuhvatna duša (sanskrit: Parabrahma). To je potpuno oslobođenje i rastvaranje. Postoje razne metode da bi se dotle stiglo, i kao na svim putevima, prepreke predstavlja naš um u budnom stanju koji sumnjiča, preispituje, žali se i odugovlači.

M161original. After 2nd dip in Mansarovar lake
… Ali, ako ste mislili da biste mogli da izaberete svoj put dok ispunjavate svoju sudbinu, to bi bio jasan znak nerazumjevanja, jer ste vi već napravili svoje izbore prije nego što ste započeli ovaj život i ne postoji više izbora za vas, čim ste krenuli na svoj izabrani put. Na putu sudbine teško da može doći do promjene, mada su moguće male varijacije.

Tradicija vjeruje u nadmoćnost duše nad svim dualnostima. Ovo je i to i ono i ono je i to i ovo. Ova duša pripada toj duši – Najvišoj Duši i ta duša pripada ovoj duši – sve do nivoa gdje se na kraju prepozna da ne postoji ovo, to i ono, to su sve izrazi jedne duše, koja je bez oblika i koja je sveprisutna. Sveprisutnost je čini totalnom, mirnom i nepomičnom. Kada svjesnost o ovome i potpuno razumjevanje postane trajno iskustvo, ono čovjeka učini avadhutom, totalnim ‘slobodnjakom’, koji neprekidno boravi van svih dualnosti.

faith and puritz
Bezuslovna ljubav je temelj. Čistota i vjera su njeni stubovi. Predanost i posvećenost malter, vrh je oslobođenje.

Tradicija je totalno utemeljena u bezuslovnoj ljubavi. Čistota i Vjera su njeni stubovi. Totalna predanost  i posvećenost kao i strpljenje čini čovjeka potpuno ukorijenjenim u tradiciji. Tišina, manje riječi i ljubazno izražavanje, zajedno s nagonskim ukazivanjem milosti i pokazivanjem dobrote čine da ovaj put bude lak. Dobrota i samilost, Bezuslovna Ljubav, objektivno svjedočenje života i opažanje samo Božanske sile u svemu, oslobađa čovjeka od svih upetljavanja postojanja. Kada čovek jasno shvati postojanje, onda mu postaje savršeno jasno da nije on taj koji čini. On je samo instrument. Ego ga napušta, on se poništava i Bog preuzima kontrolu. Karma ustupa mjesto darmi. Simbolizam ovog puta je majmunče koje se čvrsto drži za svoju majku. Majka se popne na drvo i dijete dostigne najvišu granu samo tako što se čvrsto držalo za svoju majku. Učenik se čvrsto drži svog Gurua i dostiže najviše duhovno uzdizanje predavanjem i posvećenošću. Ono najviše se ne postiže činjenjem mnogo toga, nego kroz bitisanjem, postojanjem u višoj svijesti.

Konstantno ukorijenjen u kičmi, povezan s energijom i duhovnim statusom svog Gurua, sve razlike nestaju i Guru i učenik postaju jedna svijest. Majstor stvara mnogo majstora. Putovanje postaje potpuno.

monkey mom and baby
Kada čovjek jasno shvati postojanje, onda mu postaje savršeno jasno da nije on taj koji čini. On je samo instrument. Ego ga napušta, on se poništava i Bog preuzima kontrolu. Karma ustupa mjesto darmi.

Tradicija apsolutno vjeruje u nesebično služenje (sanskrit: seva). Cela tradicija je u nesebičnom davanju. Nesebičnom Davanju ili Nesebičnom Služenju. Ranije sam pominjao, odajemo počast i poštujemo kulturu tako što poštujemo božji aspekt u svakom biću. Božji aspekt je aspekt duše. Poštuje se elemenat boga u našoj majci (Matr Devo Bhava), u našem ocu (Pitr Devo Bhava), u našem duhovnom učitelju (Acharya Devo Bhava), u našem gostu ili posjetiocima (Atithi Devo Bhava). Ukratko, samo nastojte da vidite aspekt boga u svakom biću. Aspekti Tela, Intelekta i Uma su podložni promjenama i propadanju. Aspekt duše uvijek ostaje isti kroz vrijeme u vječnost. Dakle, to je jedini trajni aspekt našeg postojanja i to se prepoznaje i poštuje. U našim programima, mi to poštujemo kroz služenje hrane gladnima (Annadaan). Služenje hrane gladnima je najveće od svih služenja koje briše u podsvijest urezane negativnosti koje su se gomilale tokom mnogih života – tako kažu spisi (te se stoga naziva mahaadaan, maha = veliki). Dakle, služimo hranu u svim svojim funkcijama i namjeravamo da služimo hranu besplatno, u našem ašramu za sve posjetioce, bez obzira na to da li su bogati ili siromašni.

Food+distribution
Služenje hrane gladnima je najveće od svih služenja koje briše u podsvijest urezane negativnosti koje su se gomilale tokom mnogih života – tako kažu spisi.

Sljedeći nivo služenja je Meditacija. Meditacija ima za cilj da dovede naš nemirni um koji luta, ka samima sebi. Naše meditacije služe kao hrana za um. One čiste i umiruju um. Miran um dovodi do mirnog društva. Ono što se formira u umu postaje događaj. Svi događaji imaju svoje korijjene u nečijem umu. Dakle, ako su umovi mirni, i narodi su mirni.

Sljedeći aspekt nesebičnog davanja je prenošenje znanja, jasnoće putem satsanga (oplemjenjivanjem kroz druženje). Pitanja i odgovori, čitanje naših blogova i razgovori na date teme jesu hrana za intelekt. Intelekt je veoma moćan kreator. To je još jedan aspekt ili dimenzija uma (buddhi=intelekt). Intelekt stvara pitanja i sumnje koje čovjeka otuđuju od istine. Dakle, satsang pomaže da se poveća svjesnost i razumijevanje, koje zauzvrat umiruje i zadovoljava intelekt.

Najviše od svih aspekata nesebičnog davanja naše tradicije jeste Šaktipat. Šaktipat pomaže duši da odbaci svoj prtljag od mnogih životnih vijekova, pošto je svaki šaktipat u suštini promjena softvera. On sagorijeva otpatke, dim i ostatke karmi prošlosti, pročišćava, tako da pomogne duši da se oslobodi tereta i vezivanja karmi, efikasnije i lakše. Šaktipat radi po individualnoj potrebi kao i prijemčivosti. Šaktipat naše tradicije nema za cilj da probudi Kundalini, iako se to samo po sebi desi kada je put čist i bez blokada. Svaki Šaktipat ima za cilj da pročisti i uzdigne čovjeka do više svijesti. Jedino što kundaliniju  blokira put jeste naš karmički teret samskaara utisnutih još odavno. Čim se samskaare (utisci koji stvaraju karakter i omiljene navike) srede, nema prepreka da se kundalini stopi sa stvaraocem. Kundalini energija je obećanje Boga Čovjeku. Jedino čovjek ima ovu privilegiju. Životinje je nemaju. Kundalini je čovjekova superiornost, kao i velika odgovornost. Pošto nosimo ovo obećanje, od nas se očekuje da spontano izražavamo i njegove kvalitete. Primarni kvalitet Boga jeste dobrota i bezuslovna ljubav. Kada se samskaare rastope, karme izgube svoju jačinu. Kada karme nisu jake, i prepreke na putu Kundalinija se takođe rastope. Kada karme postanu sve rjeđe i rjeđe, svijest počinje da se pomijera. Porast svijesti pomaže da se kundalini pokrene naviše. Kada gas vodonik napuni balon, on počinje da pokazuje znake života. Kada ga napuni, balon leti. Tako, ako posvećeni tragaoc (sadhak) djeluje shvatajući ovo, onda će ulagati svoj novac samo u svijest. Na duhovnom putu novac je energija. Neki od vas su pitali da li je to dah. Dah je životna energija, Prana. To je isto.

M20c
Svaki Šaktipat ima za cilj da pročisti i uzdigne čovjeka do više svijesti.

Dakle, ne uzdiže se čovjek do stanja Boga izvođenjem brojnih duhovnih vježbi koje na kraju postanu navike. Nego širenjem svijesti.

Širenje svijesti se dešava kada djelujete u svojoj široj svijesti, koja se drugim riječima može nazvati svijest u 360 stepeni. Što se više orijentišete na svoju kičmu,  zavisnost od spoljnih fakktora i potreba da se dokažete sebi i drugima prestaje da postoji i vi ćete biti samodovoljni. Spoljašnji znak bi bila vaša unutrašnja tišina. Imajte to stalno na umu.

Posvećenost (Bhakti) i Znanje (Đnana) se takođe stapaju na našem putu. Đnana – znanje se stapa s Bhakti – posvećenošću. Razumjevanje dovodi do spontane posvećenosti. Predanošću, mi dostižemo i znanje i posvećenost. Guru je Bog. Predavanjem najvišem Guruu, dostižemo Boga.

M159
Širenje svijesti se dešava kada djelujete u svojoj široj svijesti, koja se drugim riječima može nazvati svijest u 360 stepeni. Što se više orijentišete na svoju kičmu, zavisnost od spoljnih faktora i potreba da se dokažete sebi i drugima prestaje da postoji i vi ćete biti samodovoljni. Spoljašnji znak bi bila vaša unutrašnja tišina.

Lord Data je adi Guru, prvi Guru. On je Parabrahma. On je potpuno oslobođen svega. On je tačka spajanja trojstva – predstavlja tri aspekta Parabrahme, a to su stvaranje, održavanje i rastvaranje. Kada trojstvo postane jedinstvo, to nije ništa drugo nego Parabrahma. Po potrebi u datom trenutku, Data ispoljava relevantne aspekte pošto je on sve. Kao što znate, Bharat (India) znači Bhav, Raag i Taal, koji su tri aspekta postojanja ili stvaranja. Sama zemlja predstavlja: Ispoljavanja Boga, karakter, karakteristike, aromu; Muziku Boga, melodiju, Pranava Mantru – AUM, i Ritam Boga, naš puls i dalje sve aspekti ritma ili ciklusa postojanja. Isto tako, Data predstavlja sve aspekte postojanja.

U spisima piše da je tijelo hram a duša božanstvo koje boravi u tom hramu. Ipak, tijelo je sklono  nečistoćama. Fizičke nečistoće koje luče oči, uši, nos, usta i organi za izlučivanje; mentalne nečistoće kao što su fobije, patnje, negativnosti i strahovi, do intelektualnih nečistoća. To čini cijelu našu konstituciju podložnom raznim aspektima “Mal”-a što znači nečistoća. Cilj je odbaciti “Mal” i dostići “Amal” što znači čisto i nezagađeno – našu dušu. Tradicija vas uzdiže do stanja čistote za kojom čovjek žudi, bez pretenzija. Cio put je bez pretenzija. Najveći Gurui naše tradicije nisu izgledali ništa naročito. Svi su bili avadhute. Često su ih zanemarivali ili smatrali ludim. Pa ipak su uvijek bili skromni i dostupni pravom tragaocu. Potrudili bi se da stignu do pravog tragaoca čak i ako bi taj tragaoc živjeo na drugom kraju planete. Takva je bila njihova ljubav, dobrota i posvećenost.

Nadam se da sam ovo razjasnio na vaše zadovoljstvo. Sva pitanja treba da nestanu sama od sebe i čist mir treba da caruje vašim unutrašnjim svijetom. To je ono što nam je cilj. Imati sve pri čemu vam nije potrebno ništa, to  je apsolutna nadmoć. To je totalna kontrola. Tada ste gospodar svog života. Čula vam neće više kao divlji konji vući tijelo u katastrofe. Držaćete uzde svog života a tako i treba.

Volim Vas Beskrajno, M.

Komentariši