Kada se potpuno predajete, dozvolite da se desi sve što treba da se desi – Ja se predajem tebi, neću te ostaviti, držim se za tebe – oslobođenje je zagarantovano.

Put Sai Babe je osnovni put; put Avadute. Put Avadute je put ekstremnog pročišćenja, gdje je samospoznaja samo jedan od aspekata. To je potpuno rastvaranje, stanje nirbija samadhiSamadhi se može klasifikovati u dva dijela – sabija samadhi i nirbija samadhi.

Sabija samadhi se sastoji od šest etapa:

  • Savitarka samadhi
  • Nirvitarka samadhi
  • Savichara samadhi
  • Nirvichara samadi
  • Savikalpa samadhi
  • Nirvikalpa samadi

Imamo ovih šest etapa i Nirbija samadhi, koji ima samo jednu etapu.

Jednostavno rečeno, nirbija samadhi je kap koja pada u okean i postaje okean.

Veliki učitelj u svojstvu Sai Babe je bio slavni Avaduta. Avadutin put je put potpunog rastvaranja, poništenja.

Kada kažem potpuno poništenje, mislim na sve vaše obrasce, sve što ste sačuvali, sve što jeste – mora postati pepeo. Samo tada vas Šiva može ponijeti.

Sve što ste sačuvali u nekom dijelu sebe, mora se pretvoriti u pepeo. Tako da je ovaj put – put vatre. Put Šive je put vatre. Ovaj put nije lak. Zato smo izabrali, poslije mnogih života, mnogih puteva, put gdje možemo da kažemo: „Sada mi je dosta.“ „Sada sam spreman za krajnji put.“

Kada dođete do toga, to više nije senzacija ili iskustvo. To je tvrdokorno
poništavanje. Poništavanje je veoma moćan put. Put Lorda Datatreje je veoma, veoma moćan put. On ubrzano prosljeđuje sve aspekte koje ste vjerovatno trebali da doživite tokom mnogih života – u jedan život. To se ne podnosi lako. Neke od ovih stvari su vjerovatno predviđene da se prožive tokom više života. Sada se sažimaju u jedan život.

Zatim se pojačavaju dok se potpuno ne razriješe, nakon čega postajete slobodni. Ovo je velika usluga koju vam Tradicija čini. Kada hodate putem oslobođenja, očekujte teškoće i napore zato što je svaki momenat intenzivan, mnogi životi se umanjuju. Sabijaju se u jedan život; recimo da se stotine života sabijaju u jedan život ili nekoliko života da bi se razriješilo sve što treba.

Zbog toga je ovaj put tako intenzivan. Baba nikada ne stavlja nijednu prepreku na nečiji put koja nije u njenom/njegovom interesu. Njegov cilj je da vam pomogne da se osjećate lakše, da otkloni sve teškoće, što i čini. Kada se desi situacija koja je van kontrole, Baba interveniše, riješi je. Međutim, potrebno je da neke stvari dođu i odu.

Šta god da je u vašem umu sačuvano, mora i da se pojavi kroz um, zatim da se razriješi. Šta god da je u vašem tijelu sačuvano, mora da se pojavi kroz tijelo, zatim da se razriješi. Šta god da je sačuvano u našem fizičkom omotaču, annamaya kosha, treba da se riješi kroz fizički omotač tijela. Šta god da je sačuvano u manomaya kosha, umnom omotaču, treba da se riješi kroz umni omotač. Sve treba da se riješi kroz odgovarajući omotač.

Može biti problema koji su povezani sa umom, može biti problema koji su povezani sa tijelom. Svi oni su povezani sa svojom izvornom lokacijom, svojom ličnom prirodom, i biće poništeni ili će im bar intenzitet biti smanjen od strane Babe.

Svaki učitelj je sposoban da to učini. Svi učitelji naše Tradicije, puta oslobođenja, puta Avadute, mogu da potpuno otklone ili da probaju da smanje teret u velikoj mjeri. Sa sto posto na osamdeset, do šezdeset, do četrdeset, ali neki dijelovi se moraju proživjeti. Ne znamo kako je bilo predviđeno da se to desi da bi teklo svojim tokom.

Zamislite da je bila predviđena smrt, ali se preobrazilo u nekoliko povreda ili preloma, ili nešto slično. Toliko drastična može da bude promjena. Ono što je trebalo da bude veoma loša situacija, postaje minorna, a mi se i dalje žalimo.

„O, imao sam ovaj problem, ovu situaciju.“ Mi nikada ne razumijemo šta je načelno bilo planirano, a šta se na kraju dogodilo. Svi veliki učitelji, Avadute, skidaju veliki teret sa vas, odnose ga, i to je njihov blagoslov, njihova milost.

Kada dođu u kontakt sa moćnim učiteljem, kakav je Sai Baba, ili sa bilo kojim učiteljem Data Tradicije, mnogi ljudi iskuse prevrat u svom životu, dešavaju se poteškoće i katastrofe.

Kada se potpuno predajete, dozvolite da se desi sve što treba da se desi – Ja se predajem tebi, neću te ostaviti, držim se za tebe – oslobođenje je zagarantovano. Zato što na putu oslobođenja, sve stvari, svaki vaš aspekt, sve što posjedujete, položaj i odnos, svaki vaš aspekt treba biti poništen. Treba da postanete prazni i čisti. Ovo je ključno, ne sme da postoji čak ni najmanji kamenčić ili mala tačkica. Kada se krećete ka Vrhovnoj svijesti, nema želja, samo potpuna praznina i ispunjenje. Ovo je upravo ono što učitelj kakav je Baba daje.

Kada idemo putem potpunog rastvaranja, moramo uvijek biti svjesni da nas
učitelj nikada ne napušta, da nam učitelj u stvari smanjuje teret. Vi možda toga nećete biti svjesni zato što vi ne znate šta je bio originalan plan, originalni skript. O tome se stara učitelj. Nije lako razumjeti dok prolazite kroz iskustvo. Ali, to je istina. Dozvolite da se desi šta god treba da se desi, u redu je. Ne treba da brinete o fizičkom, emocionalnom, intelektualnom, finansijskom ili bilo kom drugom aspektu. Vi ste potpuno prisutni, u potpunosti predani i šta god da se desi, ne odustajete od puta.

Ako imate takvo ubjeđenje, istrajnost i dosljednost, učitelj i dalje preuzima. Onda je to Babina odgovornost. Baba kaže: „Vaš posao je da se pojavite, moj posao je da se pobrinem.“

Tako da morate da se pojavite, morate da ostanete; morate da stojite mirno i dosljedno, sa ubjeđenjem i istrajnošću. Onda je sve ostalo obezbjeđeno.

Ali, uvijek imajte u vidu, kao što sam ranije rekao, kada vam stvari bježe ili kada vam nešto bude oduzeto, biće bolno, ali vrijedno je bola zato što osiguravamo da se one više neće ponavljati. Obrasci se poništavaju, nestaju. To je veoma dobro, jer se vi oslobađate svih tih stvari, svih obrazaca koji su se ponavljali kroz mnoge živote. To sve ide, sve odlazi. Mi smo srećni što smo na ovom putu, razumjeli to ili ne. Veoma smo srećni što smo pod blagoslovom ili milošću Sai Babe. Veoma smo srećni što smo pod njegovim okriljem. Sve što treba da uradite je da tamo i ostanete, ništa drugo. Ne idite nikuda, samo budite tu i prihvatite sve. Prihvatanje treba da bude potpuno; prihvatanje sebe, prihvatanje situacije, bez otpora, samo budite tu. Baba će se za sve pobrinuti.

Kako sam ranije objasnio, uvijek kad nastupi kriza, njegova ruka je tu da da podršku. On će se o svemu pobrinuti. Više nećete biti osoba, bićete sila. U tome je razlika.

Komentariši