U nedjelju 27. marta 2022. godine po prvi put u ovoj godini održaće se onlajn Krija trening na našem jeziku.

Dragi prijatelji,

Pozivamo vas na prvi trening Krije svijesti u ovoj godini koji će se održati onlajn 27. marta 2022, od 9h do 14h, na našem jeziku.

Šta je Krija svijesti?

Krija svijesti je napredna tehnika duhovne prakse. Praktikujući kriju, prolazimo kroz život. Ako se svakodnevno praktikuje sa posvećenošću, vjerom i istrajnošću, krija nas utemeljuje u našoj pravoj prirodi – tišini. Krija predstavlja stil života!

Kome je trening namjenjen?

Mogućnost prisustvovanja treningu imaju:

  1. Oni koji su dobili pozitivan odgovor na poslanu prijavu za trening i inicijaciju (biće i mejlom obavješteni o detaljima u narednim danima i potrebna je dodatna prijava na krijabalkan@mohanji.org),
  2. Osobe koje su inicirane u Kriju svijesti, a žele da se podsjete i obnove znanje i tehniku u podržavajućoj energiji (potrebno je da se jave krija koordinatorima u svom region. Za Srbiju, Sloveniju i Crnu Goru krijabalkan@mohanji.org, za Hrvatsku kriyacroatia@gmail.com, za Makedoniju kriyamakedonija@gmail.com, za Bosnu i Hercegovinu kriyabih@gmail.com.

Ukoliko neko želi da praktikuje kriju, a nije se do sada prijavio, može da iskoristi ovu priliku, upozna se sa tehnikom i prijavi  na linku ovde do 24. marta 2022, kako bi odgovor stigao prije početka treninga.

Svi koji su ispunili uslove za trening, biće kontaktirani imejlom.

Za sva pitanja, možete se obratiti na krijabalkan@mohanji.org za Srbiju, Sloveniju i Crnu Goru, kriyacroatia@gmail.com za Hrvatsku, kriyamakedonija@gmail.com za Makedoniju, kriyabih@gmail.com za Bosnu i Hercegovinu.