Verujem da je ključna poruka danas osnaživanje sveta da shvati da je ženstvenost veoma dragocena, veoma pobožna i veoma značajna.

Danas je drugi dan Ugadi Seve, a takođe i Međunarodni dan žena. Pomislimo samo na žene koje su bile stub društva, sve ovo vreme, od početka čovečanstva.

Indija ima ukorenjenu kulturu u kojoj su žene uvek bile poštovane. Nikada nije postojala diskriminacija. Posmatrajući istoriju, bilo da je u pitanju Majka Ganga ili Anasuja, ili bilo koja velika majka koju poštujemo, uvek smo imali snagu ženstvenosti u društvu, koja je uspostavila ili pomogla uspostavljanju darme u društvu.

Ključni apsekt žene je da bude majka. Najmoćniji izraz žene je majčinstvo. I to je glavni aspekt. Kad kažem osnaženi muškarac, to je skoro kao šala. Nema potrebe ni za kakvim osnaženim muškarcem jer je žena majka po prirodi. ŽENA JE MAJKA PO PRIRODI. Zato nema potrebe za osnaživanjem žena spolja. Verovatno je muškarcima potrebno osnaživanje kako bi bili stabilni.

Mi smo uvek poštovali žene kao jednake partnere u društvu u kojem mogu donositi odluke, voditi muškarce, a zbog njih je i manje ratova. Nijedna žena neće reći: “Idi i ubij nekoga!”

Ako pogledate majčinski aspekt, šakti aspekt stvaranja, on predstavlja i majku i zaštitnika. Zašto boginje imaju mnogo oružja i sl.? To su sve simboli za kamu (kama), krodu (krodha), lobu (lobha), mohu (moha), madu (mada) i mistarju (mistarya). (Arišadvarga (Arishadvarga), tj. šest strasti, negativnih karakteristika koje sprečavaju čoveka da dostigne mokšu ili oslobođenje). To su sve aspekti ljudskog postojanja, a majka pomaže suprotstavljanju tim aspektima. Ovo je važno da shvatite, jer kad obožavamo majku, mi obožavamo stabilnost, majčinstvo i takođe darmu bez zagađenja. Majka nikada neće reći “Idi i ubij nekoga”, to je sve svet muškaraca. Ratove je stvorio svet muškaraca, a ne svet žena.

S obzirom na to da je danas Međunarodni dan žena, verovatno je dobro razmisliti šta nedostaje, šta nemamo svih ovih godina. Diskriminaciju je stvorio svet muškaraca. A sve to zarad moći, pozicije. Ne zarad ljubavi.

Kad kažem da je najsnažniji izraz žene majčinstvo, to znači da nijedna žena neće želeti nikakvu vrstu nasilja u društvu, bilo gde. Ako je žena na čelu, malo je verovatno da će biti nasilja u društvu.

Verujem da je ključna poruka danas osnaživanje sveta da shvati da je ženstvenost veoma dragocena, veoma pobožna i veoma značajna. I upravo zbog majčinstva imamo generacije koje dolaze.

Takođe, šakti aspekt koji poštujemo ili obožavamo, šakti cele kreacije maha šakti, kundalini šakti, majka je osnova stvaranja. Ako oduzmete šakti, onda ostaje samo tamas, nema ničega. Šakti aspekt je osnovni aspekt stvaranja i zato imamo različite dimenzije božanstava koje ih predstavljaju. To je prirodno osnaživanje. To je prirodno osnaživanje jer nema potrebe za osnaživanjem spolja. Osnaživanje žene mora da dolazi iznutra, a stabilnost je znak osnaženosti. Osnaženost znači da osoba ostaje stabilna šta god da se u društvu dešava. Posedovanje nekakve veštine, na primer, može postojati samo dok ne umrete. Međutim, osnaženost koja potiče iznutra ostaje zauvek. I to takođe ostavlja trag u društvu.

Sve najbolje želim danas svim ženama. I, molim vas, shvatite da ste već osnažene, nema potrebe za spoljašnjim osnaživanjem. Sve što treba da uradite je da to prepoznate. Jer, kao što sam rekao, majčinstvo je najmoćniji izraz žene i niko vam ga ne može oduzeti. Znači, već ste osnažene stvarajući narednu generaciju.

Uvek govorim: “Koji je najbolji način odgajanja deteta?” Pričajte im priče o moćnim ljudima koje nikada nisu poljuljale emocije. Samo im pričajte o ljudima koji su bili stabilni u životu, ne o ljudima koji su zaradili puno para i umrli. Istorija je puna takvih priča o osvajanju, zarobljavanju, ubijanju i uništavanju. Ali, to nisu priče koje deca treba da znaju. Ono što deca treba da znaju je stabilnost, stabilan život. Prava osoba koja to može da izrazi je majka. Jedino majka može da utiče na proces razmišljanja deteta od detinjstva, jer je dete najbliže majci. A majka ima mnogo jaču povezanost sa detetom nego društvo, jer je devet meseci dete bilo u majci. Povezanost deteta i majke je uvek devet meseci starija nego povezanost sa spoljašnjim svetom. Ovo je važno da shvatite. Dakle, priče, vibracije, frekvencije koje prenosite deci definitivno će pomoći izgradnji društva.

Ovo je moja porukaza danas svim već osnaženim ženama.

Zahvaljujem vam. Pozdravljam vas.

Živela Majka!
Mohanđi

Komentariši