AMMUCARE /amukea/

Image

9. novembar 2010. Ammucare ima 7 godina. Dok nas naše sjećanje nježno vodi u početak Ammucare, u Delhiju, upravo sada – naše godišnja podjela ćebadi se dešava u punom jeku. Ammucare je osnovana 2003. iako su misli o njoj počele još 2001. Nisam planirao da osnujem nikakve dobrotvorne organizacije. To nije bio dio mog svesnog plana. Priroda je učinila da se to dogodi. Priroda je to hranila. Priroda to održava u životu.

Bilo je to jedno lijeno veče. Sjedio sam na obalama rijeke Ganga na Himalajima, sa Svami Govindanandom. Ćutali smo, izgubljeni u sopstvenom svijetu. Odjednom, Svamiđijeve riječi su me trgle u sadašnjost. “Od čega zarađuješ za život?” Pošto sam uživao u svojoj tišini i nije mi se pričalo, skoro sam otresao to pitanje minimumom riječi. Rekao sam “Biznis”. Zurio je u moje oči. Rekao je: “Bićeš uspešan štagod budeš radio. Ali, uradi nešto za djecu majke zemlje… Imaćeš vječni mir.” Sada sam bio potpuno u sadašnjosti. Te riječi su mi se duboko urezale kao što se udica ureže duboko u ribu. Ostalo je kao zadatak. To je bilo kao trn koji mi se zabio u meso kao zadatak. Boljelo je. Bilo mi je nejasno. U stvari, sve je bilo nejasno. Šta treba da radim? Šta uopšte mogu da uradim? Kada je pala noć, razišli smo se.

Dok sam išao u ašram, riječi “djeca majke zemlje” su i dalje odzvanjale u glavi. Ammu je umrla, ostavivši veliki vakuum u mom životu, u avgustu 2000. Čim sam se vratio u Dubai nakon ovog incidenta, izgubio sam posao. Dobio sam drugi i preselio se u Oman. Bio sam još uvijek pod uticajem duboke žalosti i vakuuma koji je Ammu ostavila iza sebe. Nastavio sam da razmišljam… “djeca majke zemlje”… Ima mnogo organizacija koje rade mnoge stvari za djecu. Puno ih je u svijetu. Svijetu ne treba još jedna. Treba li da se udružim sa nekom organizacijom koja već postoji i radim nešto za djecu? Ništa se nije činilo kompletnim. Nešto je nedostajalo. Nisam mogao da pronađem ono što sam tražio. Šta sam tačno tražio?

U tom trenutku, desila su mi se dije spoznaje. Jedna je bila ta – Djeca Majke zemlje znači, sva bića koja majka zemlja rodi i hrani; a ljudi su samo jedni od njih. Treba da se brinemo o svim biljkama, pticama, životinjama, ljudima i okruženju. Sve što se kreće ili ne kreće je dio majke zemlje. Sve su to njena djeca. To mi je jako otvorilo oči. Druga spoznaja bila je da većina dobrotvornih organizacija ima svoj interes. Oni nagomilaju velike fondove i koriste ih u privatne svrhe. Neki su ograničeni religijom a neki su ograničeni moćnim ljudima u društvu. U oba slučaja, to nije bezuslovno. Shvatio sam da Milosrđe koje stvara zavisnost uopšte nije milosrđe. Naš cilj treba da bude da oslobodimo ljude. Naši napori treba da ponište krivicu i strah u ljudima i uklone zavisnost. Moje misli i cilj postajali su jasni i glasni.

Odlučio sam da formiram organizaciju za koju nije potrebna članarina niti obavezno plaćanje bilo kakve vrste. Odlučili smo da ništa ne treba da vezuje nikoga ni za šta. Rođeni smo slobodni. Ne treba da dozvolimo umu da nas zarobi. Tako, Ammucare je osnovana na Dan Divali 2003. Mnogi koji su nam poželjeli sreću rekli su da to neće opstati bez plaćanja. Opstalo je. Ammucare je radila kao platforma za izražavanje samilosti. Mnogim ljudima je dobro došlo. Mnogi ljudi su pristupili i koristili ovu platformu. Ipak, niko nije bio njome ograničen. Ammucare je preživjela mnoge oluje tokom godina. Mnogi ljudi su dolazili i odlazili, kao što je slučaj sa mnogim organizacijama. Mnogi su ostali. Svima je koristilo. Svi su odnjeli kući lijepe uspomene. Svima se život poboljšao, na ovaj ili onaj način. Ammucare je uzdigla sve. Svake godine, dijelimo ćebad siromašnima ili starima u sirotinjskim krajevima Nju Delhija i predgrađa. Ljudi, žene i djeca su udahnuli i osjetili radost davanja. Svi su takođe duboko udahnuli radost čistote djela. Tako, Ammucare je postala globalna porodica.

2003, ACT Fondacija je registrovana i u Dubaiju. Anand Nair, Shankarji, Jay, Jyothi, Ramdas, Anup i drugi su to učinili kao izraz posvećenosti. Uradili su mnogo dobrotvornih akcija tokom godina. Počeli su od davanja pomoći izgorjelom radnom logoru, do libanskog rata, ACT je bila jedna od najorganizovanijih i najefikasnijih dobrotvornih platformi koja je ikada postojala u Dubaiju. Povlačenje i u vezi s tim promjena lokacije mnogih ljudi smanjila je aktivnost ove organizacije na minimum. To je bilo i zbog toga što su svi članovi ACT dobrovoljno služili. Nije bilo plaćenih ljudi da obavljaju posao.

Sada, ACT Fondacija postaje globalna. Traži bazu u Evropi da bi se ustanovila i razgranala. Biljana i tim vredno rade na tome. Sve što ACT radi je besplatno. Sve je dobrovoljno davanje. Počevši od meditacija da bi se podigla svijest ljudi, do fizičke pomoći siromašnima i bespomoćnima, svaki čin je potpuno nesebičan. ACT radi na više nivoa. Mnoge duše pozitivno dotiče. Kažemo: Bar jedan pozitivan čin (eng. ACT) dnevno će pomoći da se očistimo od naših prenagomilanih želja (karme) i učini nas lakšim. Ne vjerujemo u kaste, vjerska uvjerenja, državne granice, granice među zajednicama, rasne barijere, niti u bilo koju drugu, barijeru koju je stvorio čovjek. Vjerujemo u djecu majke zemlje  i stojimo da pomognemo bespomoćnima. Mi smo posjetioci na Zemlji. Zemlja je naš privremeni dom. Imamo odgovornost da plaćamo zakupninu. Jedina moguća zakupnina je iskreni izraz samilosti i ljubavi – i Pomaganjem Bespomoćnoj djeci Majke Zemlje. Dok ne platimo zakupninu, nemoguće je glatko mirno odavdje.

Duša iza ACT Fondacije je AMMU, dobra duša koja je hodala zemljom samo nekoliko mjeseci manje od 5 godina. Potencijal i moć duše se može prepoznati tek kada ta duša nastavi da postoji i služi uzdizanju djece majke zemlje, kroz mnoga druga tijela, nakon što napusti svoje prvobitno tijelo. Ammu nastavlja da izražava opipljivu ljubav i samilost kroz sve aktivnosti ACT-a. To je siguran znak visoke i uzvišene duše.

ACT će rasti jer ćete vi rasti i evoluirati. ACT mora da raste. Svijetu je potreban ACT. Svijetu trebate Vi. Vi ste ACT. ACT ste vi. Nema razlike. ACT je spoljni izraz vaše urođene samilosti. ACT je LJUBAV. Vi ste LJUBAV. Shvatite da je naša prava priroda Bezuslovna ljubav. Ne možemo da povrijedimo nikoga. Povrjeđivanje bilo koga nije naša suštinska priroda. Naša istinska priroda je spontano davanje pomoći bez očekivanja ičega zauzvrat. To ste vi i to je ACT. ACT je vaša prava priroda – postići ćete vječni mir. ACT nije organizacija. To je treći nivo u hronologiji kreacije – misao, riječ i djelo. Vi ne možete da živite bez djelovanja. Nedostatak djelovanja je jednak smrti. Sva živa bića moraju da čine (eng. ACT). Dakle ČINITE iz samilosti. Činite iz Bezuslovne Ljubavi. Uradite više za djecu majke zemlje. Uz podršku organizacije ili bez nje, budite spontano dobri i milostivi. Izrazite se skroz naskroz. Vi ste izrazi sveprisutne božanske sile, i vi ste otijelovljenja dobrote i ljubavi.

Hajde da UČINIMO bar Jedan Pozitivan ČIN (ACT) dnevno. Uradite to za sebe, ni za koga drugog. Ni jedan ČIN iz samilosti nije dovoljan u današnjem svijetu. Uradite više. Dostići ćete stanje najviše radosti.

Bog Blagoslovio Sve

M

Image

Komentariši