AVATAR I POMJERANJE SVIJESTI

Image
Slike i crteži Širdi Sai Babe

P: Koja je razlika između pravog Avatara i normalnog rođenja?

O: Razlika je u Dharmi i Karmi. Avatar se fizički rodi radi dharmičke svrhe. Normalno rođenje je rođenje radi karmičke svrhe. Oslobođene duše tako uzimaju ljudski oblik da bi podržali Dharmu (dužnost i istinu) bez karmičkog tereta. Oni čekaju i biraju prave materice u pravo vrijeme. Više duše se dese kao majke i očevi da izrode nekog kao što je Avatar na Zemlju. Mnoge oslobođene duše se rode da bi pomogle Avataru da postigne svoj zadatak. Sam Avatarov život postaje poruka generacijama koje dolaze. Avatar djeluje na čistoj svijesti, bez emocija ili vezivanja. On ili Ona samo idu i rade sve imajući pred sobom viši cilj podržavanja Dharme ili saopštavajući mudrost koja za uzvrat pomaže da se podrži Dharma.

Image
Život Sidhe je neshvatljiv

P: Šta znači smrt Avatara?

O: Kada Avatar napusti tijelo, to samo znači pomak s ograničenosti na neograničenost. To znači da nema više potrebe da djeluje iz stanja ograničenog tijela, nego će djelovati iz stanja neograničene super svijesti. Fizička smrt je samo prelaz. Prelaz koji nema dalju vrijednost. Fizičko tijelo je veliko ograničenje za oslobođenu dušu. Ono je kao kavez za pticu. Čak i ako je kavez od zlata, kavez je kavez i zatvorena ptica nema vrijednost za materijal od kog je kavez napravljen. On ostaje da djeluje jer se pojavio sa svrhom. Mora da ostane dok ne završi svoju misiju. To i čini. I napušta tijelo isto tako lako kao što je i došao, smiješeći se i bez ikakvih vezivanja.

Image
Božanska komedija zvana ŽIVOT

P: Da li vezivanja čine biće karmičkim?

O: Emocije u vezi s vezivanjima čine biće karmičkim. Kada Avatar djeluje, nemoguće je emocijama da se ušunjaju. Avatar ne prelazi s dharmičkog na karmičko postojanje. On uvijek djeluje dharmički i radi više svrhe. On djeluje u savršenoj staloženosti. On je vođen svrhom i nikada ne može da od nje odstupi. Emocije pokazuje jer ljudski okvir ne može da bude bezosjećajan. Međutim, emocije ga ne ograničavaju. Simbol koji je za njih karakterističan je  lakoća. Teške trenutke rješavaju sa spontanim osmijehom, što pokazuje njihov pravi duhovni status.

Image
Oči privlači sjaj. Srce prepoznaje istinu – Širdi Sai Baba kao mladi Avadhoota, originalna fotografija

P: Kako možemo da prepoznamo višu dušu?

O: Prvenstveno kroz Njegove izraze. Možete da Ga znate i da Ga shvatate, samo ako On odluči da se pokaže. Mnoge uzvišene duše hodaju Zemljom, skriveni od ljudske vrste. Zbog toga mnogi oslobođeni duhovni Majstori ostaju nevidljivi. Oni zaista vrše svoju Dharmu, neumorno, bez očekivanja, dalje od očiju javnosti. To je takođe savršenstvo u njihovoj sadhani (duhovnoj praksi). Ovo nesebično služenje je za njih vrhunska duhovna praksa.

Image
Pomjeranje ljudske svijesti

P: Šta je u stvari  “The Shift”?

O: Pomjeranje ljudske svijesti.

Image
Pomjeranje ljudske svijesti

P: Da li se pomjeranje svijesti neminovan?

O: Ono se već dešava. Pogledajte ritam vašeg sadašnjeg života. Krećete se tako brzo, vrijeme za odlaganje se drastično smanjilo. Vremena za razmišljanje ili potomstvo je sve manje. Otrežnjenje od iluzija je sve veće jer mnogi ne mogu da idu u korak s našim postojanjem. Postojanje nas gura da budemo u sadašnjosti, u SADA. Naša ranija generacija je imala mnogo više prostora i vremena i nisu morali da prave toliko ‘izvještaja’ kao mi sada. Pogledajte razlike u stavovima. Ili ste primorani da djelujete emotivno (a to znači da konstantno reagujete), ili ste primorani da idete unutar sebe. Imate samo dva izbora u današnjem svijetu; ili da igrate ili izađete sa terena. Oni koji su spremni, dostojni i voljni da se uhvate za merdevine i krenu naviše, mogu da izdrže ovo vrijeme. Oni koji ne mogu, pašće i biti usisani u vrtlog. Možda se ne vrate na isto mjesto. Vrtlozi uvijek ostave stvari negdje drugde. Materija je predodređena da se ponovo rodi; ipak, na drugoj lokaciji i u drugo vrijeme. Oni koji mogu da gledaju vibracije dobro, funkcionisaće u sadašnjosti i podići se do više svijesti zasnovanoj na jednostavnosti, čistoti i istini. Njihov nivo svijesti će porasti. Oni prizemniji će umreti. Suptilniji će preživjeti. To je pomjeranje svijesti.

Image
Izraz božanske svijesti je Bezuslovna LJUBAV

P: Jednostavno rečeno, šta je viša i niža svijest?

O: Onaj ko stalno djeluje iz domena Bezuslovne Ljubavi, ima višu svijest. On je nesebičan, dobar, istinoljubiv i ne vezuje se za svoje postupke. Onaj ko konstantno djeluje u domenima sebičnosti, jastvu, posesivnosti, vlasništva, Pohlepe, Straha, itd. djeluje iz domena niže svesti. Nivoi djelovanja određuju status bića.

Image
Najviša svijest je bezgranična radost

P: Kada istinska ljubav cvijeta u srcu tragaoca?

O: Kada se desi nevezivanje za ono što volimo. Ljubav radi ljubavi. Ljubav će postati zaista bezuslovna. Istinska ljepota postojanja se može posvjedočiti samo božjim očima ili kroz treće oko. Što više funkcionišete kroz svoje treće oko, možete samo da posvjedočite o velelepnosti i ljepoti kreacije i Kreatora. Ne možete da vidite nesavršenstvo. Oči koje vide nesavršenstvo su obične oči, u kombinaciji sa običnim umom. Biće više svjesti može da vidi samo savršenstvo u cijelom univerzumu. “Ono što je izvan, je savršeno. Ovo, ograničeno, je savršeno. Kada ograničenost bude rastvorena, ostaje samo veliko savršenstvo u neograničenoj formi.”

P: Ko stvara pravila šta raditi a šta ne?

O: Ograničeni um.

P: Šta stvara Samskare?

O: Navike. Obično su navike emocionalne po prirodi. Postupak koji se stalno ponavlja stvara vezivanje za taj postupak.

P: Šta je ego?

O: Obavljanje rada. Osjećaj da ste vi “taj koji radi”

P: Šta stvara vezivanje?

O: Sve. Svaka misao, riječ, radnja zajedno s emocijom stvara vezivanje i ograničavanje.

Image
Vaš pravi prijatelj je vaše sopstveno JA

P: Ko je naš pravi prijatelj, istinski prijatelj?

O: Naše JA. Naša sopstvena duša. Niko vam nije bliskiji od vaše duše.

Image
Samo VI možete pobijediti sebe. Niko drugi to ne može.

P: Ko je naš najgori neprijatelj?

O: Vi sami. Niko vas ne može toliko uništiti kao vi sami. Možete da budete “poraženi” i “ubijeni” samo ako to izaberete. Možete da se oslobodite svega ako izaberete. Zavisi šta odaberete. Vaš najgori neprijatelj i najbolji prijatelj ste vi sami. Svi drugi su sekundarni. Dakle, kako možemo kriviti druge za svoju slabost, ili pad?

Image
Samo VI možete pobijediti sebe. Niko drugi to ne može.

P: Šta je celibat?

O: To je stanje uma. To je nivo svijesti. To je nevezivanje za svoje postupke.

Image
Bježanje od iskušenja (eskapizam) samo odlaže neizbježnu radnju do nekog kasnijeg datuma.

P: Može li seks da spriječi ili odloži put oslobođenja?

O: Ne. Seks je potreban, on je duboko ukorenjena samskara. Izbegavati ga znači eskapizam. Prekomeran seks je vezivanje. Vezivanje je stega. Odmjerenost u seksu nikada neće odložiti oslobođenje. Čak i amrut (božanski nektar) u prevelikoj mjeri može biti otrov za onog ko ga uzima. Eskapizam samo odlaže neizbježnu radnju do kasnijeg datuma. On nikada ne iskorijeni sjeme te radnje. Prikladnije je proći kroz datu radnju, ako morate, nego je čuvati potisnutu, šta god da je u pitanju. Svaka misao, riječ i djelo imaju potencijal da stvore vašu sudbinu. Otuda, sve što doživite danas, je svojevoljno kreiralo vaše “ja” u nekom momentu tokom mnogih života vašeg postojanja. Nema svrhe porediti, žaliti se ili odlagati. Prihvatanje odgovornosti da ste vi to stvorili, u tom pogledu, će smanjiti vašu agoniju. Odlaganje će samo stvarati opterećenje zbog nedjelovanja. Ne samo kada je seks u pitanju, nego sve u životu. Čovjek ograničen društvom, koji strahuje da ne umrlja svoju reputaciju,  često živi pretvarajući se. To ga samo iznova vraća na ovo zemaljsko postojanje. Bar jedan dan nepretencioznog života je mnogo važnije od čitavog života pretencioznog postojanja.

Image
Oslobođenje je moguće – BAŠ SADA

P: Može li oslobođenje biti stvarnost?

O: Zaista, ali to zavisi od stava tragaoca. Dobiješ ono što zaslužiš. Guru se pojavi u pravom trenutku, kada je učenik zreo i spreman za njega. Vi se odvojite od pravog Gurua onda kada se ušunja očekivanje. Pravi Gurui konstantno uništavaju tendenciju očekivanja kod svojih učenika. Nezreli učenici padnu. Postanu otrežnjeni od iluzija i odu do predvidljivijih Majstora. Pravi Gurui su nepredvidljivi. Oni se ne uklapaju u regularne očekivane društvene norme. Očekivanje je najveća izdaja. Svi su slabi na njegovu primamljivost. Očekivanja otuđuju umove. Ona grade granice, stvaraju saobraćajne gužve i prepreke na putu. Očekivanja stvaraju nevolje. Ona skupljaju srčanu čakru i vašu sposobnost da izrazite svoju istinsku prirodu, a to je da volite bez očekivanja ičega zauzvrat. Očekivanja učine ljubav uslovljenom. Očekivanja oduzimaju pravu čar života. Očekivanja nekada čak i uništavaju. Dakle, oslobođenje zavisi od stava tragaoca i sposobnosti da se kreće od momenta do momenta bez očekivanja, kao tečnost koja klizi, potpuno prisutna u sadašnjosti, djelujući kroz vozilo bezuslovne ljubavi, nesebično, i s posvećenošću istini, sve dok čovjek ne shvati da nema rastojanja između tragaoca i traženog. Tragalac se onda spoji s traženim.

Image
Iskustvo zlata vrijedi. Riječi su teret.

P: Možeš li nam preporučiti neke knjige u ovu svrhu?

O: Knjige vas ne mogu dovesti do oslobođenja. Čitanje takođe dovodi do činjenja. Kroz činjenje niko ne može da se prosvijetli. Samo kroz bitisanje čovjek može da se prosvijetli. Kroz ono što jeste, a ne kroz ono što čini. Bitisanje je konstantno stanje. Bitisanje je postojanje u svijesti. Ono se ne može postići kroz knjige. Knjige vam mogu objasniti šta bi bitisanje moglo biti, kao intelektualno shvatanje. Može vas takođe i ograničiti, jer ćete početi da očekujete slične rezultate, u vašoj sopstvenoj praksi. Očekivanje ograničava i oduzima ljepotu iskustva, naročito ako vam percepcija ili očekivanje rezultata se ne slažu sa stvarnošću. Treba da postoji planski pokušaj da ograničite činjenje (doingness) i pređete na bitisanje (beingness). Može se postići bez napora, samo odlučite da uvijek funkcionišete u sadašnjosti. Planskim osmatranjem uma, svake misli, riječi, djela. Kada vam je um uvijek na raspolaganju, uz iskrenu praksu izražavanja bezuslovne ljubavi i zahvalnosti, uprkos svemu. To će dovesti do bitisanja. Konstantno bitisanje će neminovno dovesti do oslobođenja.

Ima nekih knjiga koje mogu da pomognu kod vaše jasnoće i svijesti. Neke od njih su: Bhagavad Gita, Autobiografija jednog jogija, Sai Satcharitha, Chidakasha Gita, itd. Previše znanja je težina. Ono takođe produbljuje vašu ego emociju. Kada znanje postane opterećenje, ono usporava vaš duhovni napredak. Što manje prtljaga, više komfora. To je osnovna istina postojanja.

Image
Ostanite kao dijete. Ostanite nevini. Ostanite u LJUBAVI.

P: Šta je najmanje što mogu da uradim da ostanem duhovan?

O: Voli Bezuslovno. Služi Bezuslovno. Neka sve tvoje veze budu izvan svih uslova i očekivanja.

P: Šta je dobro a šta pogrešno u duhovnosti?

O: Ništa. Sve  samo jeste.

P: Da li se slažeš s tim kako svijet sad funkcioniše?

O: Slažem se. Šta još može pojedinac da učini, protiv moćne kolektivne svijesti jedne generacije? Ja sam previše mali da bih stvorio moćni talas promjene. Čovjek dobije ono što zasluži. Dakle, slažem se. Otpor znači agoniju. Dakle, slažem se.

Image
Mi idemo zajedno sve dok nas karma nosi. Bez briga. Bez žaljenja.

P: Zašto se prijatelji rastanu?

O: Kada se kombinovan karmički raspored završi, ljudi se razdvoje. Kada počne, ljudi se sretnu ili zbliže. Isto važi za brak, partnerstvo, ljubavne afere, itd. Ljudima treba zajednički karmički raspored da bi bili zajedno. Nikada se to drugačije ne može desiti.

P: Mohandji, ne mogu noćima da spavam.

O: Ni ja. Nisam “spavao” godinama. Zašto nam treba spavanje? Spavanje od čega? Postoji samo jedna stvarnost, jedna Istina. Hajde da radije ostanemo budni za tu stvarnost ili istinu. Vjerujem da si na pravom putu.

Image
Ja uvijek zovem. Ko u stvari prima moj poziv???

P: Zašto me nisi zvao? Zašto me nisi probudio?

O: Uvijek vas zovem, već generacijama. Kako to da nikada niste čuli moj poziv? Pa, ko je u stvari slušao moje pozive? Probao sam da vas probudim mnogo puta, ali, vi ste izabrali da spavate.

Poštujem vaš izbor. Ja sam dostupan. Da li ćete me koristiti to je vaša diskrecija. Donosim vam svjetlost. Da li ćete izabrati svjetlost ili mrak je vaša diskrecija. Vaša odluka ne utiče na svjetlost niti na mrak. Oni koji vide svjetlost u mraku, ostaju u svjetlosti uvijek.

P: Hoću li ikada biti blagoslovljen?

O: Imaj vjeru. Bićeš blagoslovljen.

Ostanite blagoslovljeni.

VOLI VAS…

M

Komentariši