„Krija svijesti“ je sveta i izuzetno efikasna tehnika na putu ka potpunom duhovnom oslobođenju. U pitanju je kombinacija prilagođenog disanja i vizuelizacije koja vodi ka uklanjanju mentalnih prepreka. Ako se svakodnevno praktikuje sa posvećenošću, vjerom i istrajnošću, Krija nas utemeljuje u tišini koja je naša prava priroda.

Mohanđi je spontano primio ovo sveto znanje sa dozvolom da određene učenike inicira u praktikovanje krije. Inicijacija u Kriju od strane Gurua je od suštinskog značaja. Ona obezbjeđuje povezanost sa Guru Principom koji štiti i uzdiže. Sve ovo obezbjeđuje protok milosti, koja predstavlja samu dušu Krije kao duhovne prakse.

Kao napredna tehnika duhovne prakse, Krija budi energiju Kundalini. Sprovodi se segmentno, u tačno određenom redoslijedu, predstavljajući različita životna doba:

  • Prvi segment (mantra) – bivstvovanje u Božanskom stanju svijesti iz kojeg svi potičemo.
  • Drugi segment (disanje) – spuštanje naše duše iz Božanskog stanja u materijalno tijelo.
  • Treći segment (disanje) – svakodnevni život čovjeka.
  • Četvrti segment (disanje) – obnova Božanskog stanja svijesti.

Praktikujući Kriju, prolazimo kroz život. Ako uradimo stotinu Krija, proživjeli smo stotinu života, a karma sa kojom smo došli u ovaj život se ubrzano „troši“, spaljuje i nestaje. Zbog toga, Mohanđi kaže da je Krija raketa-tehnika.

Krija iza sebe ima dugu tradiciju svetosti i dubokog poštovanja, pa je prenošenje Krije dozvoljeno isključivo prosvijetljenim majstorima. Detaljni proces izvođenja Krije ne iznosi se u javnost, a inicirani u Kriju ne smiju dijeliti tehniku sa drugima.

Mohanđi inicira ljude u Kriju svijesti širom svjeta. Nakon prihvatanja vaše prijave i inicijacije, postajete dio globalne zajednice Krije svijesti. U okviru zajednice, organizujemo razna dešavanja, uključujći i zajednička praktikovanja Krije u vašem regionu i globalno.