Šta je Mai-Tri metod?


Energetski poravnajte i oporavite svoje tijelo, um i duh


Mai-Tri  energetski tretman čišćenja je sveta tehnika uklanjanja energetskih blokada i karmičkog prtljaga u kojoj praktičar koristi moć i energiju Mohanđija kao izvor za čišćenje.

Sa stanovišta Mai-Tri praktičara, Mai-Tri metod je meditacija sa višom svrhom. Putem intenzivne koncentracije (dharana na sanskrit jeziku) tokom samog procesa prenosa energije, praktičar dostiže meditativno stanje (dhyana) u kome praktičar ne postoji kao zasebna jedinica svijesti, već samo kao čisti instrument prenosa energije koja teče putem Mohanđijeve svijesti, od samog Izvora. Ovakav tok energije omogućava da dođe do oporavka ukoliko je to karmički dato i u skladu sa nivoom prijemčivosti primaoca, uvijek u skladu sa njegovom/njenom slobodnom voljom. Zato se može reći da je za svakog Mai-Tri praktičara sam Mai-Tri metod meditacija sa višom svrhom i duhovna praksa (sadhana).Značenje riječi Mai-Tri ?

Stvarno značenje riječi „Mai-Tri“ je prijateljstvo, druženje, saradnja ili jednostavno – zajedništvo.

„Mai“ znači majka. Riječ majka predstavlja bezuslovnu ljubav, zaštitu, njegu, doslednost emocija, kontinuitet, život, stvaranje itd. Majka, takođe, predstavlja osjećaj lakoće, kao što je iskustvo boravka u materici. Materica predstavlja stvaranje kao i iscjeljenje. Dijete pronalazi utjehu, udobnost, slobodu i mir u društvu svoje majke, kod svih vrsta. Svako dijete žudi za svojom majkom. Prisustvo majke je samo po sebi ljekovito za dijete. Majčinstvo ima spontani iscjeljujući uticaj na dijete. Ovo iscjeljenje je umirujuće i s ljubavlju, jer energija majke oslobađa blokade i omogućava da se odvija izlječenje.

„Tri“ predstavlja trojstvo. Tri aspekta stvaranja su rođenježivot i smrt. Trojstvo takođe predstavlja tri moći – moć volje, moć znanja (ili moć svjesnosti) i moć akcije (ili stvaranja). Dakle, riječ „Tri“ predstavlja sve aspekte postojanja. Kada se čisti i vječni izvor energije spoji sa snagom volje za stvaranjem, nastaje život. Tako su muški i ženski aspekt svakog postojanja ujedinjeni u stvaranju, kao i u iscjeljivanju.


Prednosti

Ovaj metod dovodi do samoisceljenja i obnavljanja unutrašnje ravnoteže na svim nivoima. Postoje tri diela svakog Mai-Tri tretmana, od kojih svaki ima posebnu korist:

  • Čišćenje bolnih utisaka i sjećanja i njihovih efekata nagomilanih u ovom životu, počev od ranog detinjstva;
  • Čišćenje utisaka iz prošlosti koji se nalaze u podsvjesnom i nesvjesnom dijelu uma;
  • Čišćenje centralnog meridijana kako bi se uklonile blokade i poboljšao protok energije kroz njega.

Kako se ovi duboki obrasci oslobađaju, dolazi do jasnoće na nivou uma. Primalac tretmana je na taj način osnažen da postane svjestan ključnih utisaka koji izazivaju neravnotežu i da razumije koje nezdrave navike, obrasce ponašanja i razmišljanja treba promijeniti. Nakon tretmana, kada se veliki teret duboko unutra smanji, ulazi se u stanje energetskog poravnanja i samoiscjeljenja na nivou tijela, uma i duha.

Osim pojedinačnih Mai-Tri tretmana, postoji grupna verzija Mai-Tri metode, koju sprovode samo odabrani dugogodišnji Mai-Tri praktičari. Grupni tretmani imaju drugačiju dinamiku i metodologiju. Mogu se raditi uživo ili onlajn, uz invokaciju Mohanđijevog suptilnog prisustva radi zaštite i djelotvornosti. Ne postoji dodir ruke na čakre, već samo energetski rad zasnovan na usmenom vođenju. Grupna energija tokom ovih sesija je veoma jaka i procesi čišćenja su duboki.

Pojedinačne sesije traju 30 minuta. U cjelini, tretman traje do sat vremena, uključujući objašnjenja i razmjenu iskustava, dok grupne sesije mogu trajati od 60 do 90 minuta.

Ko može da izvodi  Mai Tri metod


Mai-Tri metod izvode inicirani praktičari koji se povezuju sa sviješću Mohanđija, prenoseći energiju kroz svoje dlanove na čakre (energetske centre) primaoca sa prednje i zadnje strane tijela.

Ko može da iskusi  Mai Tri metod

Mai-Tri metod mogu iskusiti pojedinci svih starosnih grupa – od male djece do starijih osoba, u bilo kom zdravstvenom stanju. Za trudnice i djecu, Mai-Tri je blaži i radi se prvenstveno u zdravstvene svrhe, radi osnaživanja i zaštite.


UPOZNAJ NAŠE MAI -TRI PRAKTIČARE