Bezuslovna ljubav nije pasivnost

P: Bezuslovna ljubav je naša prava priroda. Kako je to ostvarljivo u ovom svijetu, gdje neko može napasti tvoju ženu i djecu? Postoji mnogo agresije, nije li opravdano da se odgovori i da se sami odbranimo? Pa, kako da se ne odgovori na nasilan način ako se nešto kao ovo desi?

M: Bezuslovna ljubav nije pasivnost. Bezuslovna ljubav je u osnovi priroda života. Sve dolazi iz bezuslovne ljubavi, sve se rastvara nazad do bezuslovne ljubavi.

Ali ljudi koji ne razumiju sebe ili usvajaju druge želje i karakteristike; oni ispoljavaju razne emocije u svakodnevnom životu.

Kada je Šaolin budistički hram osnovan, cjelokupno ratovanje kung fua je bilo učeno samo radi samoodbrane, ne za napadanje. Zašto monasi ustoličeni na duhovnom putu uče borilačke vještine? Treba da branite sebe. Ali napadanje nekoga je nasilje. Branjenje sebe ne može se nazivati nasiljem.

Zašto monasi na duhovnom putu uče borbene vještine? Moraš se braniti.

Pa, definitivno bezuslovna ljubav je naša istinska priroda, ali to ne znači da možeš postati otirač za noge i dopustiti svima da hodaju preko tebe. Znaš, ovo nerazumijevanje je uticalo na mnoge ljude. Oni su postali duhovni i postali bespomoćni. I kada postanu bespomoćni, oni očekuju da drugi ljudi dođu i pomognu. To se ne dešava. Pa, bezuslovna ljubav je definitivno naša prava priroda i treba da branimo sebe, ali da ne napadamo.

Druga stvar – ako vas neko zlostavlja, i ti ne odgovoriš, oni se zbune. Oni će učiniti sve moguće da bi te zastrašili i provocirali, ali ako nastaviš da budeš nezainteresovan ili da ne odgovarate, oni će otići. Imate svako pravo da izrazite svoju istinsku prirodu, a to je bezuslovna ljubav.

Testovi bezuslovne ljubavi

Kada je Isus bio živ, mnogi ljudi su bili povezani sa Njim. Ne samo njegovi sljedbenici, postojali su mnogi ljudi koji nisu hodali ili putovali sa njim pa su ipak bili duboko povezani sa Njegovom sviješću. Mnogi od njih su zaista bili posvećeni i zaista pod uticajem kada je bio razapet. Ali bili su bespomoćni da se bore protiv masa. Ovi ljudi su živjeli Njegova učenja o bezuslovnoj ljubavi ali nisu uspjeli da to izraze kada je kriza, kao što je raspeće, se desilo. Pa, ovi ljudi su uzeli još života poslije da bi naučili da vole u svim situacijama i uslovima. Jer je uslovno izražavanje blokiralo njih od njihovog interesa da postanu jedno sa Isusom. Stoga, uzeli su još mnoga životnih doba kako bi osjetili, doživjeli i onda ponovo ispoljavali bezuslovnu ljubav uvijek, kao Isus.

– “Kako može neko da čini nepravdu? Kako se usuđuju?” ova pitanja nastavljaju da se vraćaju, ljutnja se dešava i onda sklizneš na putu opet. Čak i danas, koliko odolijevamo u našem sopstvenom životu? Mi odolijevamo svakoj situaciji, želimo analizu za svaki postupak. I analiza uzme esenciju svakog iskustva. Veoma je, veoma bitno da se bude jedno sa iskustvom i da se pluta sa iskustvom. Nije bitno da li je dobro, loše ili bilo šta, samo idi kroz iskustvo. Jer to će te održati u “sada”, u sadašnjosti.

Da li ste se ikada zapitali, ako samo pogledamo na Majstore iz prošlih vijekova, i samo ih razumijemo, nema potrebe za bilo kakvim drugim majstorima ili vođenjima u životu. Svaki od njih je ispoljio potpunost, u svim aspektima. Ali svaki je imao esenciju i oni su dostavili istinu na svoj način, za svoje ljude i svoj period.

P: Pa majstori treba da nastave sa dolaženjem?

M: Oni nastavljaju da dolaze, da. Ako uzmete Bagavad Gitu, koju je Krišna dostavio Arđuni; Arđuna je razumio to vrijeme. Danas, nama je potrebno objašnjenje iza objašnjenja, za sva 4 stiha, i opet ne razumijemo. To je naša priroda, mi smo se zavarali mnogo puta prije. Krišna je veoma moćan i raskošan karakter koji je izazvao različite izražaje kod ljudi tokom generacija. Svaki detalj njegovog života je slavljen – kao djeteta, mladića, ratnika, političara,i takođe sveca. Živio je svaki aspekat. Ali vidio sam neka tumačenja gdje je RaasLeela – jedinstvo svih ljudi zajedno kada Krišna dolazi – tumačeno kao seksualno jedinstvo. Postoje čak slike Krišne sam mnogim ženama zajedno. Zapravo, Krišna je imao veoma visoku svijest. On je Avatar. Pa, svi entiteti, ljudi, žene, djeca, krave ili životinje, svi bi željeli da budu u Njegovom prisustvu i energiji, jer je Njegova energija veoma moćna. Ljudi nisu željeli da odu. Kada je Krišna tamo, svi žele da budu sa Njim. Isto je bilo i sa Isusom, takođe. Kada god bi Isus otišao, ljudi su bili privučeni. Ne zbog njihovog poznavanja toga ko je On, nego zbog energije koja je privlačila ljude kao magnet. Slično, kada god bi Krišna došao, svi ljudi, životinje, ptice, sve bi se bilo privučeno Njemu. Pa, to je zbog čega mnogi ljudi u pjesmama plaču – kada će se Krišna vratiti? Ovo nije seksualno jedinstvo, ovo je u osnovi jedinstvo energija, to jeste jedinstvo se spaja sa okeanom, neograničenom energijom. Pa, ovo je stvarna ideja RaasLeela, svih koji se okuplljaju , plešući i pjevajući kada Krišna dolazi. Tako, jedinstvo energija je kao “mi” / naša duša, koja se stapa sa vrhovnom dušom.

Ljudi čak pričaju o Krišninim 16008 supruga. Oni to uzimaju kao dozvolu. Krišna je imao toliko mnogo žena, pa i ja mogu imati mnogo takođe. Sjećam se da je jedan Majstor imao običaj da puši, pa je rekao svojim sljedbenicima, “U redu je, ti pušiš ali nećeš postai ja samo pušenjem”. Imitirajući Majstora, on neće postati On. On će jedino postati zavisan. Krišna je u osnovi ubio jednog kralja koji je imao mnogo zatvorenika. Kada je Krišna osvojio to zemljište, on je oslobodio zatvorenike, “Idite kući, sada ste slobodni. Ako imate problem, dođite kod mene”. Pa, tako su svi zatvorenici  – ljudi, žene, djeca, čak i oni zatvoreni na 40-50 godina otišli nazad kući. Ali religiozni nisu ih primili, jer su bili bivši osuđenici. Nisu čak ni imali hrane da jedu kako niko nije želio da im poželi dobrodošlicu kući. Tako su otišli nazad Krišni i rekli mu “Kada smo bili u zatvoru, imali bismo 3 puta obrok, sada čak ne možemo ni jednom imati obrok ali smo slobodni. Za šta?” Krišna je odmah naredio da se svim ovim ženama daju statusi kraljevskih žena. Kraljevske žene znači da one dobiju nešto novca od suda iz kraljevstva. Kada su svi dobili kuću i mjesečnu penziju, njihov status je porastao u društvu i one su bile prihvaćene. Njima svima je bio dat status kraljevskih žena, ne da je on oženio sve. Ne možete pronaći tako sjajnog administratora ikada. Možete da vidite moć svih aspekata u Njemu – mudrost, akcija, brzina. Kada djelujete sa višeg nivoa jasnoće, ne postoji zbunjenost. Zbunjenost uvijek leži u nižim aspektima naše egzistencije. Na primjer, kada

djelujemo sa nivoa uma, da li treba da uradimo ovo ili ono? Uvijek idemo gore i dole. To zahtijeva mnogo energije i ima loše posljedice. I naša zavisnost od spoljnih faktora za naše zadovoljstvo takođe može da promijeni i utiče na nas mnogo. Ovaj efekat nije zbog naše nesposobnosti nego zbog toga što smo gurnuti nadole zbog naše zavisnosti o drugim situacijama, ljudima ili predmetima.

Mohanđi u Kannur-u, Kerala

Ubrzana turneja je počela sa aktivnošću u Kadatankad Kalarisangam Kojihod (Kadhathankad K.P.C.G.M Kalarisangham Koyihode) disktriktu, gdje je Mohanđi bio pozvan da upali svjetlost i blagoslovi učitelje i učenike koji uče Kalari tamo. Naša najdraža ačarija Džordž Obeng-Duro (George Obeng-Duro) uči Kalari pod upravom Madu Garukal (Madhu Garukkal), koja pripada porodici Kalari Majstora i nastavlja da podučava drevne borilačke vještine u njihovoj originalnoj formi. Mohanđi se obratio učenicima i drugim prisutnima tamo naglašavajući kako Kalari daje vrijednost u životu pojedinca donoseći poravnanje sa umom, tijelom i intelektom, pomažući time Kalari praktičarima da postanu više svjesni, što pomaže u duhovnom rastu. On je takođe pričao o Himalajskoj školi borilačkih vještina i o njegovoj želji da proširi drevne vještine kroz istok i zapad. Mohanđi je gledao učenike i učitelje kako izvode borilačke vještine uključujući i izvođenja ačarije Džorža Obeng Duro-a.