Osnaži se 4.0

Naučite da se nosite sa svakom životnom situacijom bez emocija, koristeći intelekt i napredujte na putu oslobođenja. Pridružite se 7-dnevnoj onlajn interaktivnoj radionici sa Mohanđijem! Živite oslobođeno i svjesno! Svjesnost je put do svijesti: Kada postanete pročišćeni sa savršenom svjesnošću o…