Samo bezuslovna ljubav stvara štit nevidljivosti i zlo ne može da je vidi. Nevidljiva postaje zaštićena Njegovom božanskom energijom.

Autor: Branislava Turinski

Transkribovala: Elma Čaušević-Mujezinović


Bila je samo posmatrač, a upijala je svaku riječ i zapisivala u sebi dobijene odgovore na pitanja koja nije izustila. Da li to ukazuje na povezanost i jednotu?

Mnogi su Ga pozdravljali glasno, sa osmijehom, sa suzom radosnicom, a ona u šapatu da je samo On čuje, izusti svoju zahvalnost govorom srca.

Nije ništa tražila, a sve je od Njega dobila, ili od Njega kroz neke njoj drage duše. Stiglo je do nje sve što je bilo potrebno.

Nekada se pitala čime zaslužuje toliku milost dok joj neko nije rekao da ne bi do Njega stigla da nije to zaslužila ljubavlju u ovom ili prošlim životima.

Svakog dana razmišlja šta bi Ga pitala, šta bi zamolila nešto lično za sebe, ali nijedno pitanje se ne piše na njenim usnama.

Da joj sada poklone cijelu vječnost da bude u Njegovoj auri, samo to jedno pitanje ili zahtjev sada da izusti, opet ne bi imala šta da pita.

Posmatra i svjedoči.

U vremenu koje prolazi naučila je da se ne vezuje za prošlost i da otpusti sve lijepo i manje lijepo. Dopušta da sve odlazi.

Samo bezuslovna ljubav stvara štit nevidljivosti i zlo ne može da je vidi. Nevidljiva postaje zaštićena Njegovom božanskom energijom.

Postala su prošlost i ova tri dana, a njoj se čini kao da su to bila tri treptaja oka.

Udahnula je vazduh i zadržala dah.

U njenom srcu je svjetlost i Mohanđijev lik.

Branislava Turinski

07.12.2021.