Pozivamo sve koji bi željeli da prisustvuju programu sa Mohanjijem Osnaži se 5.0, ili da utvrde i prodube prethodno stečeno znanje na svim prethodnim radionicama Osnaži se (1.0, 2.0, 3.0, i 4.0) sa Mohanjijem da se prijave i priključe programu orjentacije i dubokog usvajanja prethodnih programa Osnaži se. Program je interaktivan, vode ga ačarje, a biće uključeni snimci Mohanjija.

Program E 1.0 počinje u ponedeljak 23. maja 2022. u 14h i traje po 2 sata svaki dan od 23. do 29. maja.

Ovaj program nije obavezan za one koji su pohađali sve četiri radionice, ali se preporučuje radi kontinuiteta i podobnosti za Osnaži se 5.0, jer je potrebno istrajati u viziji stvaranja duhovnih majstora.

Program je obavezan za
– one koji žele da pohađaju Osnaži se 5.0 a nisu pohađali nijednu prethodnu radionicu
– one koji žele da pohađaju Osnaži se 5.0 a ali su propustili neku od prethodnih radionica

Datumi svih programa orjentacije sa ačarjama:

Osnaži se 1.0: od 23. do 29. maja 2022.

Osnaži se 2.0: od 1. do 7. juna 2022.

Osnaži se 3.0: od 20.- 26. juna 2022.

Osnaži se 4.0: od 29.juna- 5. jula 2022.

Link za prijavu:
https://misarl5.payrexx.com/en/pay?tid=7c07536a

Dobro došli!