Kada iskusite vertikalno vrijeme – vrijeme mirnoće, u tom vremenu, intuicija može biti veoma jaka.
To je meditativno stanje.

Pretpostavka

Pretpostavka ima korjen, a to je vjerovatnoća. Zasnovano na vjerovatnoći mi pretpostavljamo. Ali, intuicija je više povezanost sa stanjem gdje možda ne vidite, ali shvatate da postoji mogućnost. Jedno je vjerovatnoća; ovo je mogućnost.

Intuicija

Intuicija obično dolazi iz dvije glavne stvari. Jedno je vjerovatno mogućnost istine koju spoznajete. Na primjer, juče, danas, sutra, ovako mi živimo; prošle godine, ove godine, sljedeće godine – to znači vrijeme je pravolinijsko; vrijeme putuje kao prošlost, sadašnjost, budućnost. Ali, zamislite trenutak gdje ste u potpunosti na jednom mjestu, gde su i prošlost, i sadašnjost i budućnost vidljive. Ovo je moguće u vertikalnom vremenu, ne u horizontalnom.

Vertikalno vrijeme

U vertikalnom vremenu, vi gledate; vi vidite sve u isto vrijeme; šta se dogodilo, šta će se dogoditi – sve istovremeno. U tom stanju možete razumjeti šta će se dogoditi u budućnosti. Ta povezanost je moguća, definitivno je moguća. Vertikalno i horizontalno vrijeme postoji simultano. Ali, mi smo uglavnom veoma zauzeti horizontalnim vremenom – juče, danas, sutra, jedan sat, dva sata, tri sata, mi zaboravljamo vertikalno vrijeme.

Mi budemo u stanju kada smo u vertikalnom vremenu, ali toga se ne sjećamo – dubok san.

U stanju dubokog sna niste zabrinuti za vrijeme; vi ste iznad vremena. Ali, to je istinita misao; to je realnost. Tri i po sata spavamo duboko.

Vertikalno vrijeme je tamo; horizontalno vrijeme je tamo. U tom trenutnku, kada iskusite vertikalno vrijeme – vrijeme mirnoće, u tom vremenu, intuicija može biti veoma jaka. To je meditativno stanje. Na primer,  povezujete se sa svojom kičmom svjesno. Ako se povezujete svjesno sa svojom kičmom i počnete da osjećate kičmu samo na nekoliko sekundi, pa na nekoliko minuta, pa na nekoliko sati, počećete da vidite sebe kako se odvajate od spoljnog svijeta.

Promjena stvarnosti

Svijet se normalno dešava spolja, ali vi ste polako drugačiji ili odvojeni od svijeta. Kada ste u tom režimu, vaša realnost se mijenja; počinje da se mijenja. Počinjete da posmatrate cijelu dramu koja se dešava, ali vi niste ta drama.

Naravno, vi svjedočite, vi gledate, vi ste tu, ali osjećate da ste blago van toga, dalje od toga. U tom režimu vidjećete da vaš nivo intuicije raste jer, kada ste upleteni duboko, vi ne osjećate ništa jer je sve kao rijeka koja protiče. Vi plovite sa vremenom. Kada stanete, vrijeme nije stalo. Vrijeme i dalje teče, ali vi ste donekle stali i vi posmatrate. U tom režimu počećete da razvijate sve više i više intuitivnih moći; to je jedan aspekt.

Pretpostavka je zasnovana na određenoj vjerovatnoći; intuicija je zasnovana na mogućnosti. Ali, intuicija može biti veoma izoštrena posmatranjem, svjedočenjem. Pretpostavke su obično zasnovane na onome što znate, onome što ste iskusili, vašim sjećanjima, ili vjerovatno samo na vjerovatnoći.

Originalni tekst možete pročitati ovdje.

Prevela: Ivana Vulin
Lektorisala: Dejana Vojnović