Ako je vaša odlučnost čvrsta, ništa neće uticati na vas. Ići ćete svojim putem. Vaša odlučnost će vas dovesti do kraja.

P: Kako se nositi sa ljudima koji ne prihvataju vaše duhovno putovanje?

Očekivanje

Ovo pitanje je ukorjenjeno u očekivanju. Imamo više od 100 ljudi u ovoj prostoriji, skoro 200 ljudi u ovoj prostoriji. Ovih 200 ljudi ima 200 različitih iskustava sa ovim razgovorom. Nekima je ovo dovoljno za život. Oni su shvatili, dobili su jasnoću, i samo im je ovo potrebno za njihov dalji put. Vidio sam da se to dešava.

Neki  ljudi su razumjeli put: „U redu, ako idem ovim putem, dostići ću najviše“; razumjeli su. Svaka osoba od ovih 200 ljudi ovdje, razumjela je putovanje onakvim kakvi su oni sami, a ne kakvo ono jeste. Onda, možemo li očekivati da će nas neko drugi razumjeti? Da su ljudi veoma dobro razumjeli Isusa, ne bi bilo raspeća. Da su ljudi razumjeli Sokratovu nevinost, ne bi mu dali otrov.

Ljudi i uvažavanje

Ljude odlikuje raznolikost. Neki ljudi će vas cijeniti; neki ljudi su odlučili da vas ne cijene. Neće nas svi cijeniti. Ne moraju svi da nas cijene; takav je svijet. Šta možemo da uradimo? Prihvatite svijet (vaš svijet čine oni oko vas) onakvim kakav jeste. Ne pokušavajte da ih promjenite. Vi mjenjajte sebe.

Da li ste iskusili šta se dešava kada pokušavamo da promijenimo druge ljude? Uglavnom, šta se dešava? Žele da vas ubiju. Ne žele da se promijene, ali žele da vas ubiju. To je kao pregovaranje. Šta je efektivno pregovaranje? Ubijte protivnika, gotovo. U stvari, ne baš da vas ubiju, oni žele da ublaže vaše argumente. Ne žele da se vaši argumenti nastave.

Jasnoća

Dvije stvari možete da uradite. Jedna je da se koncentrišete na svoj sistem vjerovanja. Za to bi trebalo da imate jasnoću, ekstremnu jasnoću. Zato kažem ljudima, nemojte pratiti Mohanđija samo zato što ga neko drugi prati. Trebalo bi da ga pratite samo zato što tačno znate da je to jedino što želite. To znači da bez jasnoće ne biste nikoga trebali pratiti.

Šta se dešava ako pratite nekoga bez jasnoće? Imaćete razočaranje. Mislite da je on neko, a nije tako. Šta se dešava sa vama? Bićete razočarani. Ne ulazite u razočaranja. Ne slijedite Mohanđija ili bilo koga drugog, uobražavajući, to je ta osoba. Možda i nije. Trebalo bi da odvojite vreme, povećate jasnoću. Kad shvatite: „Ovo je svijest koja mi je važna“, onda možete ostati sa mnom, to čini razliku.

Apsolutna jasnoća je važna na putovanju. Kada kažem jasnoća – u suštini, jasnoća se odnosi na ono što želite u životu. Kao što smo ranije objasnili, reorganizacijom se može doći do jasnoće. U mislima mi je mnogo stvari iz prošlosti i mnogo stvari iz budućnosti.

Žele+io bih da dovedem um u sadašnjost; to je dobra jasnoća za koju mi je potreban predmet (za fokusiranje pažnje). Ovaj predmet je Mohanđi, nema problema. Bar je to jasno. Ne zato što: „Oh, sviđa mi se ova meditacija; zbog nje sam se osjećao dobro.” Sutra, ako se zbog toga ne osjećate dobro, šta ćete učiniti? Razočaraćete se. To nije način da pratite nekoga na putu duhovnosti.

Pronađite sebe

U idealnom slučaju, pronaći ćete sebe. Razlog za cijelo ovo duhovno putovanje je da se nađete u svom rasijanom umu. Ako ste me našli kao pouzdano ogledalo da vidite sebe, to je dobro. U suprotnom, ako izgradite sebe, svoja očekivanja do određenog nivoa, i ako vidite da se ja ne uklapam u taj okvir, onda nećete mijenjati okvir; odbacićete me.

Ovladavanje umom

A šta je majstor? Šta je ideja majstora; ko je majstor? Majstor je onaj koji ima potpunu kontrolu ili je potpuno ovladao sopstvenim umom. Postoji samo jedno majstorstvo, pravo majstorstvo, ovladavanje svojim umom.

Ako jašete konja, um je konj, a vi ga jašete, to je dobro. Ako je obrnuto, to je problem. Konj jaše vas. Dakle, majstorstvo, pravo majstorstvo, kao što ste tačno rekli – osoba koja je vješta može da vodi ljude, to je takođe majstorstvo, ali istinsko majstorstvo je vaše ovladavanje  umom.

Postoji samo jedna prava lekcija ili jedan ispit koji je realan u životu, to je osvojiti um. Onda više niste isti. Ovo je važno na putu duhovnosti jer vas svi putevi vode do stanja u kojem ste ovladali umom.

Mjerilo

Možete li mi reći koju vrstu mjerila ili kriterijuma možemo da koristimo? Kako znamo da ovladavamo umom, da uspjevamo u ovom ispitivanju? Pravo mjerilo je ono što su upravo rekli. Ništa spolja više ne utiče na vas. Čak i ako vam neko uzvrati, neko vas ometa; neko je zao prema vama; to vas ne pogađa jer ste već mirni unutra.

Ako djelujete sa nivoa ega ili uma, zanimaće vas šta ta osoba govori o vama? Kakvo je njegovo ili njeno mišljenje o meni? Više nas brinu stvari spolja i tuđi utisak o tome šta smo; to prestaje, nije važno. Neka kažu šta hoće. Ljudi će imati mišljenje; neki ljudi kažu da ste sjajni, drugi kažu da ste izuzetno loši. Ali, ako to prestane da utiče na vas, vi ste zapravo ovladali svojim umom.

Tišina

Šta je tišina? Čuli smo riječ tišina. Tišinu možete da uporedite sa mirnom vodom, bazen bez pokreta u vodi – takva voda. Možete jasno da vidite svoj odraz u toj vodi jer nema kretanja. Um treba da postane takav – potpuno bistra voda. Ovo je tišina.

Šta god da se desi napolju, sve je isto. Tu su drveće, ptice, sve te stvari. Ali voda je apsolutno mirna. Bez talasa. Osoba čiji je um poput mirne vode, a ne gazirane vode, je majstor. Mislim da sam odgovorio na to pitanje.

Test odlučnosti

Još jedna stvar. Zašto nam neko stalno ometa put? Zašto vam neko pravi probleme? Ako želite da meditirate, oni će napraviti mnogo buke. Ako kažete: „O, ne, želim da ćutim“, oni prave još više buke. Zašto se to dešava?

Ovo je test naše odlučnosti. Kada ste spremni da sjednete i meditirate, a pojeli ste nešto veganske hrane i sve je u redu, oni kažu: „Spremamo roštilj, da li biste se pridružili? A tu je i viski.” Ako vaša odlučnost nije baš jasna ili sigurna, kažete: „Danas ću piti rakiju i jesti roštilj, a sutra ću meditirati. U svakom slučaju, Mohanđi je rekao da živimo 29.200 dana. Imam druge dane, nema problema.”

Ali ako je vaša odlučnost čvrsta, ništa neće uticati na vas. Ići ćete svojim putem. Ljudi tamo nemaju nikakvu vrijednost; situacije nemaju vrijednost. Vaša odlučnost će vas dovesti do kraja. Kako se ovo dešava? Šta vas sprečava u ovom trenutku? – Emocije koje su povezane sa aktivnošću ili situacijom. Emocije imaju svoj korjen u očekivanjima.

Dakle, kao što ste rekli, to je test. Zamislite da testiranje ne postoji; možda vaša odlučnost neće postati jaka. Kada vam neko prigovori i sprečava vas ili vam zabranjuje, vaša odlučnost da to učinite se pojačava. Pogledajte djecu. Ako im kažete da to ne rade, oni će to sigurno učiniti.

Dakle, ovo je Božji način da vam pruži neku podršku. Kada Bog postavi puno zaštite oko vas, steći ćete više snage da je savladate. Suština je razumjeti pozitivnu stranu svake situacije. Nemojte misliti da je nešto protiv vas. Ništa nije protiv vas. Niko ne može biti protiv vas.

Originalni tekst možete pročitati ovdje.

Prevela: Violeta Popović
Lektorisala; Dejana Vojnović