Udruženje građana “Mohanđi BiH” je osnovano u maju 2020. godine, a promoviše mir, nenasilje i skladan život svih bića na planeti kao ključne poruke učenja njegovog osnivača, duhovnog majstora i filantropa Mohanđija.

Kao dio globalne Fondacija registrovane na 4 kontinenta i aktivne u više od 25 zemalja svjeta, naša je misija da doprinesemo slobodnom postojanju bez stega uma i kroz razvoj svijesnosti, (samo)prihvatanja i njegovanje univerzalnih vrijednosti: istine, čistote, saosjećanja, nenasilja i bezuslovne ljubavi, uz ostale ciljeve i davanje doprinosa društvu u Bosni i Hercegovini postavljajući na taj način temelje za bolji svjet u budućnosti.