Ako se svakodnevno praktikuje sa posvećenošću, vjerom i istrajnošću, Krija nas utemeljuje u našoj pravoj prirodi – tišini.


Dragi prijatelji,

Pozivamo vas na online Krija trening koji će se održati 19.11.2022. na našem jeziku od 9h do 13h.

Šta je Krija?
Krija je napredna tehnika duhovne prakse, to je životni stil!
Praktikujući Kriju, prolazimo kroz život. Ako se svakodnevno praktikuje sa posvećenošću, vjerom i istrajnošću, Krija nas utemeljuje u našoj pravoj prirodi – tišini.

Kome je trening namjenjen?
Mogućnost prisustvovanja treningu imaju oni:

– koji su dobili pozitivan odgovor na poslatu aplikaciju za trening i inicijaciju (biće i mejlom obavešteni o detaljima u narednim danima, a sada je potrebna dodatna prijava da će prisustvovati treningu u ovom terminu slanjem mejla na krijabalkan@mohanji.org za Srbiju i Crnu Goru, za Hrvatsku i Sloveniju kriyacroatia@gmail.com, za Makedoniju kriyamakedonija@gmail.com, za Bosnu i Hercegovinu kriyabih@gmail.com).

– osobe koje su inicirane u Kriju, a žele da se podsjete i obnove znanje i tehniku u predivnoj energiji, potrebno je da se prijave krija koordinatorima u svom regionu. Za Srbiju i Crnu Goru na krijabalkan@mohanji.org, za Hrvatsku i Sloveniju na kriyacroatia@gmail.com, za Makedoniju na kriyamakedonija@gmail.com, za Bosnu i Hercegovinu na kriyabih@gmail.com.

Ukoliko neko želi da praktikuje Kriju, a nije se do sada prijavio, može da iskoristi ovu priliku, upozna se sa tehnikom i aplicira ovdje do 17.11.2022. do 12 h kako bi odgovor stigao prije početka treninga.

Svi koji su ispunili uslove za trening, biće kontaktirani mejlom.

Za sva pitanja, možete se obratiti na krijabalkan@mohanji.org za Srbiju i Crnu Goru, kriyacroatia@gmail.com za Hrvatsku i Sloveniju, kriyamakedonija@gmail.com za Makedoniju, kriyabih@gmail.com za Bosnu i Hercegovinu.