29.03.2021.

Zdravo, prijatelji. Danas, tema je: “Mi moramo da pričamo, jer oni ne mogu”

Bezglasnost

Postoje mnogobrojna bezglasna bića na svijetu, neki od njih imaju usta, ali nemaju glas. Vidjeli smo ogromna zvjerstva učinjena protiv bića koja su bespomoćna, zločini su učinjeni, ubistva; mi to vidimo svakoga dana. Svaki dan, svake godine, mnoga bića su ubijena zbog nas, ne samo ljudska bića nego i bića svih vrsta. Ljudska bića su uzrok njihove destrukcije.

Milioni bića umire u laboratorijama; milioni bića su ubijena zbog njihovog mesa, sve više i više. Moramo da pričamo jer oni ne mogu.

Postoje mnogobrojna bića kojima je potrebna naša pomoć da se izraze jer ona ne mogu. Ovo je nešto što mi je došlo na pamet danas. Siguran sam da ste svjesni određenih nesrećnih stvari koje su se desile na frankfurdskom aerodromu, što sam ja iskusio. Mislio sam da istina treba da bude rečena, pošto sam je iskusio. Moramo da kažemo istinu kako je doživimo tačno, bez dodavanja ičega na vrh toga. Bezglasnim ustima bi trebalo da bude dat glas. Štaviše, naša je odgovornost da artikulišemo to.

Šta je svrha?

Svrha je da se stvori promjena, bolji svijet, svijet prihvatanja, harmonije, ljubavi, poštovanja, i mira. Vjerujem da odgovornost svakog ljudskog bića je da izbriše nepravdu i diskriminaciju potpuno sa planete Zemlje. To je naša odgovornost.

Takođe, obezbjeđivanje pravilnog postupanja nije samo za nas nego i za buduće generacije takođe. Ukoliko zakon dozvoljava diskriminaciju u bilo kojoj zemlji, zakon mora da se promijeni; ne samo za ljudska bića, nego za sva bića. Ali naročito kada govorimo o aerodoromu u zemlji, on je za ljudska bića. Trebalo bi da živimo iza kasta, država, kulture, boje; moramo da poštujemo sva bića.

Harmonija i mir

U međuvremenu, moramo da definitivno uspostavimo harmoniju, mir, ljubav i druženje, bratstvo, sigurno nema sumnje u to. Moramo da izbrišemo kriminal, pohlepu iz društava. Moramo da izbrišemo korupciju iz društava, ali da uspostavimo poštovanje, uspostavimo harmoniju, da ne ostavimo gorak okus u ljudskim ustima, i ostavimo ih sa osjećanjem da su neželjeni. Ovo je nepravda; ovo nije u redu.

I gorčina, uzrokovana djelima nasilja, nepravde, ili čak nepoštovnaja, može dalje da podstiče slična djela. Kada se povreda desi u umu, teško ju je iscjeliti. Kada se povreda desi u tijelu, može da bude iscjeljena.

Moramo da se uvjerimo da postoji manje povreda u umovima ovih generacija tako da sljedeće generacije ne naslijede slične povrede.

Odgovornost

Naša je dužnost; naša je odgovornost da stvorimo harmoniju i poštovanje. Moramo da naučimo da poštujemo sve klase, sve vjeroispovjesti. Sve države, ljude. Svaki život je bitan; sve na zemlji treba da bude poštovano; materijalno, izvori, ljudi, sve treba da bude poštovano, prihvaćeno, njegovano i da živi zajedno, kao jedno.

Bitno je za nas da vjerujemo u humanost, kao najbitniji aspekat našeg postojanja i pravednost našeg zakona.

Pravednost

Pravednost i dobrota mogu da nas odvedu dalje od onoga gdje smo sada. Mi smo evoluirana bića, ali dok ne ispoljimo i dostavimo našu pravednost i dobrotu nismo prefinjena bića. Moramo da ispoljavamo dobrotu, ljubaznost, i pravednost izvan svih ograničenja stvorenih od strane čovjeka. Mi nemamo barijere; mi smo jedna vrsta; mi smo ujedinjeni u humanosti, i ovo je naša religija. Nenasilje bi trebalo da bude naš put, i mi moramo da ga njegujemo bez obzira na sve.

Pa, moji prijatelji, moj prijedlog iz ovog podkasta je taj da mi treba da pričamo jer mnogi ne mogu; mi govorimo za njih. I ja ne vjerujem u pričanje loših stvari ili artikulisanju negativnog; vjerujem u pričanje istine na pravim mjestima, na pravi način, s poštovanjem; ovo je veoma bitno.

Šta očekujemo?

Bolji svijet, humaniji svijet ispunjen humanošću, ljubaznošću, i ljubavlju; ovo je ono što nam je potrebno. Moramo da se uvjerimo, kao ljudska bića, da se ovo dešava u životnom vijeku tako da dolazeće generacije će iskusiti bolji svijet.

Ovo je naša odgovornost. To nije u vezi sa pravima; to je u vezi sa odgovornostima. Nadam se da vam je ovo dalo hranu za misli. Volio bih da možete da to njegujete i da učinite to efektivnim. Budite efektivni u svijetu, budite efektivni građani i učinite najbolje da donesete harmoniju i mir na Zemlji. 

Volim vas,

Ovo je Mohanji

Originalni podkast na engleskom jeziku možete poslušati ovdje.

Komentariši