Na ritritu sa Mohanđijem u Herceg Novom, Biljana Vozarević je prvi put predstavila HŠTP na Balkanu

HŠTP je globalna inicijativa inspirisana Mohanđijem, sa ciljem da svima učini dostupnim tradicionalne plesne oblike Barat u svom izvornom obliku.

HŠTP se javlja kao novi pravac Himalajske škole koja vas vodi na putovanje kako biste doživjeli svjesnost, poravnanje i predanost kroz ples. Himalajska škola predstavlja drevnu tradiciju majstora koji vode čovječanstvo ka oslobođenom postojanju. Ova škola nudi platformu kako biste se povezali sa sobom kroz ples, shvatili sve slojeve i estetiku klasičnog plesa i napretka ka unutrašnjoj transformaciji dok prolazimo kroz iskustvo radosti plesanja. Po svojoj prirodi, umjetnost prelazi sve granice i omogućava pojedincu da se postepeno širi u kosmičku svijest. Himalajska škola tradicionalnog plesa prva je takve vrste, jer je njen glavni cilj da širi harmoniju, povezuje ljude sa duhovnom suštinom ove umjetničke forme i omogući vam da iskusite radost oslobođenog postojanja.

Ove godine od 26. jula do 1. avgusta 2021, po prvi put će se održati kurs Himalajske škole tradicionalnog plesa na Balkanu! 

Za više informacija, pišite na: dance@himalayanschool.com

U nastavku pogledajte video i fotografiije sa prve promocije ove drevne vještine na Balkanu: